Kết quả tìm kiếm

 1. K

  Hóa Bài tập polyme

  Câu 2. Polime X có khối lượng mol phân tử là 400000 g/mol và hệ số trùng hợp là n=4000. X là A. (-CH2-CH2-)n B. (-CF2-CF2-)n C. (-CH2-CHCl-)n D. (-CH2-CH(CH3)-)n
 2. K

  bài tập este hay

  co the do de sai
 3. K

  bài tập este hay

  làm gì có chuyện 2 đáp án đều đúng. Theo bạn phamthimai146 thì chọn C vì 2 đồng đẳng cùng bậc 1. Nhưng đồng đẳng thì bậc 1 hay là bậc 2 cũng là đồng đẳng của C2H5OH thôi. Khó hiểu quá. Mình nghĩ đề không sai. Mà search trên mạng chẳng có bài nào như thế này cả
 4. K

  bài tập este hay

  tại sao đáp án B tạo ra 3 este mà đáp án C lại không được. Đáp án C vẫn cho 3 este vậy
 5. K

  bài tập este hay

  Nhờ mọi người giúp giải bài này. Tại sao lại có 2 đáp án B và C mà lại chọn C????? Thực hiện pư este hóa giữa axit axetic với 2 ancol đđkt thu được hỗn hợp 2 este. Đcht 0,1 mol hỗn hợp 2 este thu được 10,08 lít CO2. A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và CH3CH(OH)CH3 C.C2H5OH và CH3CH2CH2OH D...
 6. K

  bài tập hữu cơ hay và khó

  Câu 37: Cho 2,44g hợp chất X đơn chức (có vòng benzen, tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1) tác dụng với dung dịch chứa 1,2g NaOH đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m(g) chất rắn khan. Đốt cháy hoàn toàn 2,44g X thu được 3,136 l CO2 (đktc) và 1,08g H2O. Biết X có...
Top Bottom