Kết quả tìm kiếm

 1. chi254

  Chọn b đi em :vv Chị cũng từng như vậy, cơ mà cuối cùng thì c vẫn đấu tranh học được ngành chị...

  Chọn b đi em :vv Chị cũng từng như vậy, cơ mà cuối cùng thì c vẫn đấu tranh học được ngành chị muốn rồi :vv Chúc e cũng như thế nhé
 2. chi254

  hello e :v còn chưa sang đầu 2 mà bảo ngta già :<

  hello e :v còn chưa sang đầu 2 mà bảo ngta già :<
 3. chi254

  Toán 11 Đồ thị hàm số

  ý 3 cũng đúng mà e nhỉ? hàm liên tục tại 1 mà e
 4. chi254

  Toán 10 Lập số

  lâu ngày quay lại thăm mng :vv may mà vẫn có e nhớ chị :vv
 5. chi254

  Toán 10 Lập số

  Chọn 3 chữ số trong 8 chữ số để lập số có: C_8^3 cách Số được lập có dạng: \overline{aabbc} hoặc \overline{aaabc} và các hoán vị TH1: \overline{aabbc} Chọn 2 chữ số để lặp 2 lần có: C_3^2 Số cách lập số là: C_3^2.\dfrac{5!}{2!2!} Vậy TH này có: C_8^3.C_3^2.\dfrac{5!}{2!2!} Tương tự em làm...
 6. chi254

  Toán 12 cực trị hàm trị tuyệt đối

  đồ thị f(|x-3|) tức là lấy giữ phải và lấy đối xứng qua đường x = 3 của đồ thị f(x -3) nha em
 7. chi254

  Toán 10 Hoán vị . Chỉnh hợp . Tổ hợp

  Chọn 2 bạn nam để đứng đầu có: C_4^2 cách Xếp 2 bạn nam đó vào 2 vị trí đầu có: 2! cách Xếp 6 bạn còn lại có: 6! cách Vậy số cách xếp là: C_4^2.2!.6! = ...
 8. chi254

  Toán 9 Tìm m

  Đề lỗi rồi em nhé Thay m = -1 phương trình trở thành: x^2 - 2x + 5 = 0 vô nghiệm
 9. chi254

  Hơi ngẫn ngờ 1 chút, nhưng mà mọi thứ cũng đáng iu mà hihi

  Hơi ngẫn ngờ 1 chút, nhưng mà mọi thứ cũng đáng iu mà hihi
 10. chi254

  Toán 8 Giải phương trình

  x^3 + x^2+2x^2 +2x +4x+4=0 \iff (x+1)(x^2+2x+4)=0 \iff x=-1 ( Do x^2+2x+4 \ge 3)
 11. chi254

  Có những thói quen khó bỏ, hay là do mình chán quá ko có gì làm =))

  Có những thói quen khó bỏ, hay là do mình chán quá ko có gì làm =))
 12. chi254

  Toán 12 nguyên hàm

  \displaystyle \int [\sin (3x - 1) + \cos 2x ]dx = \dfrac{-1}{3} \cos (3x -1) + \dfrac{1}{2}\sin 2x + C
 13. chi254

  Toán 9 Giải hệ phương trình

  \dfrac{3}{2}.\dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{24} \iff \dfrac{5}{2}.\dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{24}
 14. chi254

  Toán 9 Giải hệ phương trình

  Hướng dẫn Thế từ PT (1) vào PT(2) ta có: \dfrac{5}{2}.\dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{24} Suy ra: y = ... \to x = ...
 15. chi254

  Toán 11 Bài tập đạo hàm.

  Câu 1: Bước 1 sang bước 2 thiếu dấu trừ chỗ y'' rồi em nhé Xem y' = f(x) Thì y'' = f'(x) Khi đó dùng công thức đạo hàm sau: f(x) = \dfrac{u}{v} \to f'(x) = \dfrac{u'v - v'u}{v^2} Câu 2: Đúng rồi nha em
 16. chi254

  Toán 11 Lim ()=...

  Tổng hợp kiến thức toán 11 Trong này chị có tổng hợp lí thuyết đầy đủ rồi nha em
 17. chi254

  Toán 10 Cho hình thoi ABCD biết AC=2BD và B(3,2), D(1,5). Tìm tọa độ A và C

  Hướng dẫn: - Từ B; D tìm được tọa độ tâm I của hình thoi - Tính BD \to AC - Viết phương trình AC qua I và vuông góc với BD - Biết thêm khoảng cách AC tìm được tọa độ A;C
 18. chi254

  Toán 11 Lim ()=...

  Em áp dụng lim của 1 tích \infty với 0 nên là sai nhé Câu này muốn làm được phải sử dụng nhân liên hợp nha em
 19. chi254

  Toán 11 Hình không gian

  Hướng dẫn: Gọi I là trung điểm của NO; K là trung điểm của SD Khi đó ta có: AN = 2.NI và IA = IC Suy ra: GN // KI DI \cap BC = E Do IA = IC \to ID = IE Vậy KI // SE Mà GN // KI \to GN // SE \to GN // (SBC)
 20. chi254

  Cảm ơn HMF đã cho iem có cơ hội biết idol tỉnh nhà =)) Mà sau hơn 1 năm vẫn chưa được gặp a...

  Cảm ơn HMF đã cho iem có cơ hội biết idol tỉnh nhà =)) Mà sau hơn 1 năm vẫn chưa được gặp a Hiếu cơ ạ @@
Top Bottom