Kết quả tìm kiếm

  1. manhbaby0123456

    Vật lí Tụ điện

    Tụ phẳng không khí có điện dung C = 2pF, được tích điện đến hiệu điện thế U = 600V. a/ Tính điện tích Q của tụ điện. b/ Ngắt tụ điện khỏi nguồn. đưa hai bản tụ ra xa để khoảng cách tăng gấp 2 lần. Tính điện dung C1, điện tích Q1 và hiệu điện thế lúc đó. c/ Vẫn nối tụ với nguồn, đưa hai bản tụ ra...
Top Bottom