Kết quả tìm kiếm

 1. Lưu Văn Bình

  Đường tròn

  Cho đường tròn o đường kính MN. Trên nữa đường tròn lấy A, B, C tùy ý sao cho tam giác ABC tù. G và H lần lượt là trọng tâm và trực tâm. Chứng minh O G H thẳng hàng
 2. Lưu Văn Bình

  Vecto

  Cho nữa đường tròn o đường kinh mn=3.A, B, C là ba điểm tùy í trên nữa đường tròn o. Chứng minh |vecto OA+vecto OB+vecto OC|>1
 3. Lưu Văn Bình

  Sinh [Sinh 10] ADN

  Mach thứ 2 của gen có 5% nu loại G và bằng 1/3 nu loại X của mạch. Gen này có, 912 nu loại T. Tính khối lượng và chiều dài của gen?
 4. Lưu Văn Bình

  Sinh [Sinh 10] ADN

  1, Mach đơn của gen có tỉ lệ A/G=1/6,T/X=1/3,G/T=3/7.tính tỉ lệ từng loại nu của gen?
 5. Lưu Văn Bình

  Sinh [Sinh 10] Bài tập DNA

  Chìêu dài của, ADN là 1.02mm. Trong phân tử có số nu loại A =6.10^5.tính số liên kết cộng hoá trị giữa các nu và liên kết hidroi?
 6. Lưu Văn Bình

  Địa Bài tập

  Một trận bống đá ở anh diễn ra lúc 20 giờ ngày 15/4/2017.Vậy ở thành phố hồ chi minh và oa sinh tơn xem trực tiếp vafonlucs mấy giờ ngày mấy?
 7. Lưu Văn Bình

  Bài tập

  Biểu diễn số 201 dưới dạng mã nhị phân?
 8. Lưu Văn Bình

  Văn 10 Hoạt động giao tiếp

  Hoạt động giao tiếp gồm những yếu tôa nào? Cho 1 ví dụ và nêu cụ thể từng yếu tố
 9. Lưu Văn Bình

  Văn 10 Các tác phẩm văn học chữ Hán, chữ Nôm

  Kể tên các tác phẩm tác phảm văn học chữ hán và chữ nôm trông văn học trung đại? Kể tên một số tác phẩm tác giả trông văn học hiện đại?
 10. Lưu Văn Bình

  Bài tập

  Hoà tan 15,5 g Na2O vào H2O thu được 0,5l dd A. Tính V H2SO4 20% (D=1,14g/ml) cần dùng để trung hoà hết dung dịch A
Top Bottom