Kết quả tìm kiếm

  1. chinhhanhnyshop

    Hóa Hoá 9

    Cái này là đề tuyển sinh chuyên hóa năm trước kia kia,là kiếp trước...^^ Em có làm rồi nhưng cách trình bày còn nhiều mâu thuẫn Mong mn giúp em...ạ 1)Hòa tan hoàn toàn 9,96 gam hh Al và Al2O3 cần V dd HCl 1M,thu được dd X và 6,048 lít H2(đktc) a.Viết PT b.Tính %m của Al,Al2O3 Ttrong hh...
Top Bottom