Kết quả tìm kiếm

  1. tieutukeke

    Toán Thắc mắc về đơn thức, đa thức

    Dạ em cảm ơn, cho em hỏi thêm là vậy x+0 cũng coi như một đa thức ạ?
  2. tieutukeke

    Toán Thắc mắc về đơn thức, đa thức

    Em có một vấn đề băn khoăn mãi, xin các anh chị giải đáp giùm, em cảm ơn. xy là một đơn thức 2xy là một đơn thức Vậy xy+2xy là một đơn thức hay một đa thức ạ?
Top Bottom