Kết quả tìm kiếm

 1. _Diêm Đăng Trường

  Hóa Este

  Các bạn giúp mình bài này với Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức thủy phân hoàn toàn trong NaOH dư cho hỗn hợp Y gồm 2 rượu đồng đẳng liên tiếp và hồn hợp muối Z. Đốt cháy hỗn hợp Y thì thu được CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ 7:10. Cho hỗn hợp Z tác dụng với lượng...
 2. _Diêm Đăng Trường

  Hóa [Hóa 12] Cacbohidrat

  mình thấy không thiếu gì cả
 3. _Diêm Đăng Trường

  Hóa Lớp 12

  CTĐG là C8H8O3 chứ bạn ?
 4. _Diêm Đăng Trường

  Hóa [Hóa 12] Cacbohidrat

  Các bạn giúp mình bài này với Đốt m gam hỗn hợp X gồm mantozo và fructozo, hấp thụ sản phẩm cháy vào 197,2 gam dung dich NaOH 12% thu được dung dịch chứa 2 muối có tổng nồng độ % của 2 muối là 17,244%. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong...
 5. _Diêm Đăng Trường

  Dân công nghệ cho em nhờ tí

  hình như bạn dùng màn hình dell, mình đoán vậy :v Đầu tiên bạn xem lại dây cap kết nối trước đã. Nếu không được => cắm chuyển cap kết nối cắm từ màn hình - card màn hình -> màn hình - main. Nếu màn hình mà lên thì bạn xem lại card màn hình rời (nếu bạn...
 6. _Diêm Đăng Trường

  Hóa Lớp 12

  Chỗ X có k=5 là sao hả bạn? Và C:H:O=8:8:3 sao lại ra CH3COOC6H5 được?
 7. _Diêm Đăng Trường

  Hóa Lớp 12

  Các bạn giúp mình bài này với Hợp chất hữu cơ X (thành phần nguyên tố gồm C, H,O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 30,4 gam X tác dụng được tối đa với 0,6 mol NaOH trong dung dịch thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được 47,2 gam muối...
 8. _Diêm Đăng Trường

  Toán Logarit

  Các bạn giúp mình bài này với Số nghiệm của phương trình \large ln(sin^2x)-1+sin^3x=0 là: A. 1 B.2 C.3 D.0
 9. _Diêm Đăng Trường

  Toán Logarit

  Các bạn giải chi tiết cho mình bài này với Giải phương trình: \large logx=log_{2}x
 10. _Diêm Đăng Trường

  Toán Bài tập ứng dụng sự biến thiên của hàm số để tìm m.

  x^2-3x+2\leq 0<=>1\leq x\leq 2 => mx^2+(m+1)x+m+1\geq 0 với mọi 1\leq x\leq 2 Ta có: \large m\geq \frac{-(x+1)}{x^2+x+1} Đặt \large f(x)=\frac{-(x+1)}{x^2+x+1} \large => f'(x)=\frac{x^2+2x}{(x^2+x+1)^2} \large f'(x)=0<=>x=0;x=-2 (loại) \large =>f(2)_{(max)}=\frac{-3}{7}=>m\geq \frac{-3}{7}...
 11. _Diêm Đăng Trường

  Toán [Lớp 12] Tọa độ trong không gian, phương trình mặt phẳng phân giác

  Các bạn giúp mình bài này với Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện có 4 đỉnh A(1;1;1), B(-2;0;2), C(0;1;-3), D(4;-1;0). Viết phương trình mặt phẳng phân giác của 2 mặt (ABC) và (BCD) cắt đoạn AD
 12. _Diêm Đăng Trường

  toán 12 . Áp dụng đạo hàm

  ở trên mình sai, ở đây mới đúng nha bạn, mod đi qua thì đừng đánh dấu mình spam, xóa 2 bài trên hộ mình :D 3 điểm cực trị của DTHS: \large A(0;-2);B(2m;16m^4-2);C(-2m;16m^4-2) \large \overrightarrow{AB}=(2m;16m^4);\overrightarrow{AC}=(-2m;16m^4)=>AB=AC Gọi I là trung điểm...
 13. _Diêm Đăng Trường

  toán 12 . Áp dụng đạo hàm

  3 điểm cực trị của DTHS: \overrightarrow{AB}=(2m;16m^2);\overrightarrow{AC}=(-2m;16m^2)=>AB=AC Gọi I là trung điểm AB => để 3 cực trị tạo thành tam giác vuông => IA=IB=>m=\frac{1}{8} trên minh bị lỗi :v nick mình chưa chỉnh sửa được nên bạn nhìn bài dưới này nha
 14. _Diêm Đăng Trường

  toán 12 . Áp dụng đạo hàm

  những phương trình trùng phương thì luôn cân tại điểm cực trị x=0 \large y'=-4x^4+16m^2x;y'=0<=>x=0;x=\pm 2m 3 điểm cực trị của DTHS: \large A(0;-2);B(2m;16m^2-2);C(-2m;16m^2-2) \overrightarrow{AB}=(2m;16m^2);\overrightarrow{AC}=(-2m;16m^2)=>AB=AC Gọi I là trung điểm AB...
 15. _Diêm Đăng Trường

  Vật lí cắt ghép lò xo

  2, \large T^2~k =>\large T^2=T_{1}^2+T_{2}^2 =>T=0.5
 16. _Diêm Đăng Trường

  Hóa [Lớp 12] Este, hiệu suất phản ứng

  Mấy bạn giúp mình bài này với Cho 19,8 gam hỗn hợp X gồm hai axit no đơn chức đồng đẳng kế tiếp A,B (MA<MB) tác dụng với dung dịch NAOH vừa đủ thu được 28,6 gam muối. Mặt khác cũng cho 19,8 gam X tác dụng với C2H5OH dư(xúc tác H2SO4 đặc) thu được 19,2 gam este...
 17. _Diêm Đăng Trường

  Toán Ôn tập toán 8

  y^2+4y+4=\frac{1-2x^2}{x^2-1}-1 \large (y+2)^2=\frac{-3x^2}{x^2+1} => y=-2;x=0 mình nghĩ như thế này
 18. _Diêm Đăng Trường

  Tin học [Hỏi - Đáp] Hỗ trợ xử lý sự cố máy tính

  Như bạn nghĩ thì cứ miễn phí thì không phải bản quyền? vậy thì vẫn còn cách activate by phone nó là miễn phí, cũng dùng phần mềm(MS còn hỗ trợ người dùng lấy activate bằng cách này) và được cho là bản quyền vậy theo bạn thì nó không phải là bản...
 19. _Diêm Đăng Trường

  Tin học [Hỏi - Đáp] Hỗ trợ xử lý sự cố máy tính

  Theo mình nghĩ thì việc dùng key để active đâu có thể dễ dàng gọi là crack được? Sự khác biệt được thể hiện rõ ràng nhất giữa crack và dùng key để active chính là update windows Còn về dòng chữa mà chị gì ý bảo "Activate Windows - Go to setting to activate...
 20. _Diêm Đăng Trường

  Hóa Nhận biết không có thuốc thử khác!!

  câu 1 cho các mẫu thử tác dụng với nhau Na2CO3 MgCl2 HCl KHCO3 Na2CO3 - kết tủa trắng khí - MgCl2 kết tủa - -...
Top Bottom