Kết quả tìm kiếm

 1. Lê Anh Tuấn

  Toán pt bậc 2 và ứng dụng

  1.Cho M>0. Xét các số a,b tm các điều kiện: \left\{\begin{matrix} a^{2}-4b\geq 0 & \\ Max(1,\begin{vmatrix} a \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} b \end{vmatrix})=M & \end{matrix}\right. Tìm Max P=(1+\begin{vmatrix} x_{1} \end{vmatrix})(1+\begin{vmatrix} x_{2} \end{vmatrix}). Trong đó x_{1},x_{2}...
 2. Lê Anh Tuấn

  Toán hàm số và ứng dụng

  bạn có thể làm đơn giản và dễ hiểu hơn ko???
 3. Lê Anh Tuấn

  Toán hàm số và ứng dụng

  1.Cho hàm số y= (m-1)*x^{2} + 2mx +3 a) Tìm m để hàm số đồng biến trên (1;+\infty ) b) Tìm m để hàm số nghịch biến trên (1;+\infty )
 4. Lê Anh Tuấn

  Toán Tim Min,Max

  1.Tìm min A= \frac{1}{\sqrt{x}+1} với x\geq 0;x\neq 1
 5. Lê Anh Tuấn

  Toán giải hpt

  1.giải hpt:\left\{\begin{matrix} (x^{2}+y^{2})(1+\frac{1}{x^{2}y^{2}})=5 & \\ (xy-1)^{2}=x^{2}-y^{2}+2 & \end{matrix}\right.
 6. Lê Anh Tuấn

  Toán CM đẳng thức

  1.Cho 2x^{3}=3y^{3}=4z^{3}.CMR: \frac{\sqrt{2x^{2}+3y^{2}+4z^{2}}}{\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{4}}=1
 7. Lê Anh Tuấn

  Toán CM BĐT 2

  1.Cho a,b,c > 0. CMR:\frac{19b^{3}-a^{3}}{ab+5b^{2}} + \frac{19c^{3}-b^{3}}{bc+5c^{2}} + \frac{19a^{3}-c^{3}}{ac+5a^{2}} \leq 3(a+b+c)
 8. Lê Anh Tuấn

  Toán Giải pt nghiệm nguyên

  1.Tìm nghiệm nguyên của phương trình: a) x^{6}+ 3x^{2}+1=y^{3} b) x^{4}-2y^{4}-x^{2}y^{2}-4x^{2}- 7y^{2}-5=0
 9. Lê Anh Tuấn

  Toán CM BĐT

  1.Cho x,y,z\geq 0 tm: x+y+z=1. CMR:xy+yz+zx\leq \frac{2+9xyz}{7} 2.Cho x,y\neq 0 thay đổi và tm (x+y+1)xy=x^{2}+y^{2}.Tìm Max A=\frac{1}{x^{3}}+\frac{1}{y^{3}} 3.Cho các số thực x,y,z tm:x^{4}+y^{4}+z^{4}=3.Tìm Max P=x^{2}(x+y)+y^{2}(y+z)+z^{2}(z+x)
 10. Lê Anh Tuấn

  Toán Tìm cực trị

  1.Cho a,b >0 tm:.a+b\geq 2.Tìm Max của M=\frac{1}{a+b^{2}}+\frac{1}{a^{2}+b}
 11. Lê Anh Tuấn

  Toán Giai hpt

  1.Giải hpt:\left\{\begin{matrix} x^{3}- 2x^{2}y+x=y^{3}-2xy^{2}+y & \\ \sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}=y^{2}-6x+11 & \end{matrix}\right. 2.Giải hpt:\left\{\begin{matrix} (x+1)(y+1)=10 & \\ (\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{xy}-1)=3 & \end{matrix}\right.
 12. Lê Anh Tuấn

  Toán giải pt nghiệm nguyên

  1.Tìm các số nguyên a,b tm: \frac{3}{a+b\sqrt{3}}-\frac{2}{a-b\sqrt{3}}=7-20\sqrt{3}
 13. Lê Anh Tuấn

  Toán Giải hpt

  1. Tìm x,y,z tm hệ \left\{\begin{matrix} x^{3} - 3x -2=2-y & & \\ y^{3} - 3y -2=4-2z & & \\ z^{3} - 3z -2=6-3x & & \end{matrix}\right.
 14. Lê Anh Tuấn

  Toán Căn thức

  bài 1 làm sai đề rồi bạn ơi!
 15. Lê Anh Tuấn

  Hóa axit H2SO4 đặc

  Câu 1: Chỉ chọn thêm một chất thử, hãy phân biệt các dung dịch không nhãn sau: H2SO4, NaCl, BaCl2, HCl Câu 2: Hỗn hợp A gồm: Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO. Cho khí CO dư qua A nung nóng được chất rắn B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư được dung dịch C và chất rắn D. Cho dung dịch C tác dụng với dd...
 16. Lê Anh Tuấn

  Toán Căn thức

  1. CM x= \sqrt[3]{3+\sqrt{9+\sqrt{\frac{125}{7}}}} - \sqrt[3]{-3+\sqrt{9+\sqrt{\frac{125}{7}}}} là số nguyên. 2.Cho x=\sqrt[3]{a+\frac{a+1}{3}\sqrt{\frac{8a-1}{3}}} + \sqrt[3]{a-\frac{a+1}{3}\sqrt{\frac{8a-1}{3}}} CM: khi a >\frac{1}{8} thì x là số nguyên dương. 3.Tính...
 17. Lê Anh Tuấn

  Toán Giải pt căn bậc 2

  Bài 1: Giải các phương trình sau a) x- \sqrt{2x-3}=3; b)\sqrt{x+4\sqrt{x-4}} + \sqrt{x-4\sqrt{x-4}}=0 c)\sqrt{x^{2}-2x+1} + \sqrt{x^{2}-4x+4}=x-3 d)\frac{\sqrt{x-2009}-1}{x-2009} + \frac{\sqrt{y-2010}-1}{y-2010} + \frac{\sqrt{z-2011}-1}{z-2011}=\frac{3}{4} e)x^{2}+3x+1=(x+3)\sqrt{x^{2}+1}
 18. Lê Anh Tuấn

  Hóa dung dịch

  1.Phải trộn dd HCl 0,3M với dd HCl 0,8M theo tỉ lệ thể tích như thế nào để được dd HCl 0,5M? 2.Hòa tan hoàn toàn 5,6g CaO vào 100ml dd HCl vừa đủ. a) tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng; b) Tính C% của dd HCl đã dùng. biết khối lượng riêng của dd HCl là 1,5g/ml
 19. Lê Anh Tuấn

  Toán Giải pt nghiệm nguyên:

  1.Giải phương trình nghiệm nguyên: 4y²=2 + \sqrt{199-x²-2x}
 20. Lê Anh Tuấn

  Toán Chứng minh bđt

  CMR: Nếu $a,b,c$ là các số thỏa mãn các BĐT: $\dfrac{a^2}{a+b} + \dfrac{b^2}{b+c} + \dfrac{c^2}{c+a} \geqslant \dfrac{c^2}{a+b} + \dfrac{a^2}{b+c} + \dfrac{b^2}{c+a}\geqslant \dfrac{b^2}{a+b} + \dfrac{c^2}{b+c} + \dfrac{a^2}{c+a}$ thì \left | a \right |=\left | b \right |=\left | c \right |
Top Bottom