Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyễn Đặng Lan Anh
 2. Nguyễn Đặng Lan Anh
  Chứng minh phương trình x^{4}+ax^{3}+bx^{2}+cx-1=0 có ít nhất hai nghiệm
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đặng Lan Anh, 12 Tháng mười 2021 lúc 17:16, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Giới hạn
 3. Nguyễn Đặng Lan Anh
  Chứng minh rằng phương trình x^{4}-x-3=0 có nghiệm x_{o} thỏa mãn x_{o}> {\sqrt[7]{12}}
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đặng Lan Anh, 12 Tháng mười 2021 lúc 17:14, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Giới hạn
 4. Nguyễn Đặng Lan Anh
 5. Nguyễn Đặng Lan Anh
 6. Nguyễn Đặng Lan Anh
 7. Nguyễn Đặng Lan Anh
 8. Nguyễn Đặng Lan Anh
 9. Nguyễn Đặng Lan Anh