Kết quả tìm kiếm

 1. Cheems
  Chủ đề

  Toán 9 Hàm số

  Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của hàm số: y = 3x + 2 và y = 3∣x∣ + 2.
  Chủ đề bởi: Cheems, 28 Tháng chín 2021 lúc 14:53, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Hàm số y = ax^2
 2. Cheems
  Cho a^3 = 6(a+1) . Không tìm nghiệm , hãy CMR a > 0
  Chủ đề bởi: Cheems, 28 Tháng chín 2021 lúc 11:18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 3. Cheems
  Cho em hỏi đây là chất gì ạ ? [IMG]
  Chủ đề bởi: Cheems, 27 Tháng chín 2021 lúc 16:35, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại cương về hóa học hữu cơ
 4. Cheems
 5. Cheems
 6. Cheems
 7. Cheems
 8. Cheems
 9. Cheems
 10. Cheems
 11. Cheems
 12. Cheems
  Chủ đề

  Toán 9 Đồng dư

  Tìm các số tự nhiên m,n sao cho 4^m+2^n+5 là số chính phương
  Chủ đề bởi: Cheems, 16 Tháng chín 2021, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 13. Cheems
  Giải phương trình : x^3 - 3x^2 - 3x - 1 = 0 Mong mn giúp ạ !
  Chủ đề bởi: Cheems, 14 Tháng chín 2021, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 14. Cheems
 15. Cheems
 16. Cheems
  Chủ đề

  Hóa 11 Hidrocacbon

  [ATTACH] Mong mn giúp ạ !
  Chủ đề bởi: Cheems, 12 Tháng chín 2021, 6 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại cương về hóa học hữu cơ
 17. Cheems
 18. Cheems
  Chủ đề

  Hóa 11 Danh pháp

  [ATTACH] Cho em hỏi là đáp án là gì ạ ?
  Chủ đề bởi: Cheems, 8 Tháng chín 2021, 6 lần trả lời, trong diễn đàn: Hiđrocacbon no
 19. Cheems
 20. Cheems