Kết quả tìm kiếm

 1. hongtham002

  Hóa phản ứng oxi hóa khử

  cho lượng khí CO (dư) đi qua a gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe_{2}O_{3} đun nóng tới phản ứng hoàn toàn thu được 11.2 gam Fe. Nếu ngâm a gam X trong dung dịch CuSO_{4} (dư) đến khi phản ứng xong, thu được chất rắn có khối lượng tăng thêm 0.8 gam. Tính a
 2. hongtham002

  Hóa oxi hóa

  oxi hóa hoàn toàn 1.456 gam bột sắt được 2.032 gam hỗn hợp X gồm các oxit của sắt. Để khử hoàn toàn các oxit trong X cần V lít khí H2(đktc). Tính giá trị của V
 3. hongtham002

  Hóa bảo toàn electron

  hòa tan hoàn tan 7.8 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg bằng dung dịch H_{2}SO_{4} đặc nóng thu được 3.2 gam chất rắn màu vàng và 2.24 lít khí SO_{2}(đktc). tính khối lượng của Al trong X
 4. hongtham002

  Vật lí chuyển động ném thẳng đứng lên trên

  một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4.9 m/s. cùng lúc đó tại điểm có độ cao bằng độ cao cực đại mà vật lên tới người ta ném thẳng đứng xuống dưới một vật khác với vận tốc là 4.9 m/s. lấy g = 9.8 m/s^{2} sau bao lâu hai vật gặp nhau và vị trí gặp cách vị trí ném là bao nhiêu
 5. hongtham002

  Vật lí chuyển động tròn đều

  chiều dài kim phút của một đồng hồ dài gấp 1.2 lần kim giờ. chiều dài kim giây gấp 1.5 lần kim phút. so sánh tốc độ dài ở điểm đầu kim phút với kim giờ, kim giây với kim giờ
 6. hongtham002

  Toán giải phương trình

  | x^{2} - 4x + 3 | + |x^{2} -4x | = 3
 7. hongtham002

  Toán phương trình

  cho phương trình (x + 2m).| x - m | = x^{2} + m^{2} Tìm m để phương trình có nghiệm
 8. hongtham002

  Vật lí Lý 10

  Hai xe cùng khởi hành một lúc từ điểm A và sau thời gian 2 giờ chuỷên động chúng đều đi đến B. Xe thứ nhất đi nửa quãng đường với vận tốc v1= 30 km/h và nửa quãng đường thứ 2 với v2 = 45 km/h. Xe thứ hai đi hết quãng đường đó với gia tốc không đổi a) xác định thời điểm hai xe vận tốc bằng nhau...
 9. hongtham002

  Vật lí Chuyển động nhanh dần đều

  Một xe có vận tốc tại A là 2m/s và đang chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0.8 (m/s^2) từ A đến B. Cùng lúc đó một xe bắt đầu khởi hành từ B đến A với gia tốc 1.2 (m/s^2). A và B cách nha 120km. Tính: a) thời gian 2 xe gặp nhau b) quãng đường hai xe đã đi được đến khi gặp nhau c) thời điểm...
 10. hongtham002

  Hóa Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  nguyên tố X thuộc nhóm VIA, Nguyên tử của nó có tổng số hạt p,n,e là 24 a, xác định nguyên tố X, viết cấu hình electron nguyên tử của X b, Y là nguyên tố mà nguyên tử của nó kém nguyên tử X 2 proton. Xác định Y c, X và Y kết hợp với nhau tạo ra hợp chất Z. Trong đó X chiếm 4 phần và Y...
 11. hongtham002

  Hóa nồng độ dung dịch

  Không a~
 12. hongtham002

  Hóa Nồng độ dung dịch

  Hòa tan 1 mol NaOH rắn vào dd NaOH 0.5 M để thu được dung dịch có nồng độ 1.5M. Tính thể tích dd NaOH. Biết khi cho NaOH rắn vào nước cứ 20 gam làm tăng thể tích 5ml
 13. hongtham002

  Hóa nồng độ dung dịch

  trộn 0.5 lít dung dịch NaCl d = 1.01 vào 100 gam dung dịch NaCl 10% d = 1.1. tính nồng độ % và nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn
 14. hongtham002

  Toán hàm số

  cho phương trình \sqrt{2x-m}= x-1 Biện luận theo số nghiệm của phương trình
 15. hongtham002

  Vật lí chuyển động thẳng đều

  2 tỉnh A và B cách nhau 100km. Lúc 7 giờ một xe khởi hành từ A đến B với vận tốc 60km/h. sau đó nửa giờ một xe đi từ B cùng chiều với xe A có vận tốc 40km/h a) viết phương trình chuyển động của 2 xe b) hai xe gặp nhau ở đâu? lúc mấy giờ? c) xác định thời điểm 2 xe cách nhau 60km
 16. hongtham002

  Văn bài làm văn số 1

  Trình bày cảm nhận của em về ngày đầu tiên đến trường cấp 3 và gặp thầy chủ nhiệm.
 17. hongtham002

  Hóa Bài tập về nồng độ dung dịch

  hòa tan 10.6 gam muối khan Na2CO3 vào một lượng nước để tạo thành dung dịch có nồng độ 10.6%. tính khối lượng nước cần dùng. cũng hòa tan một lượng Na2CO3 như trên vào một thể tích nước để tạo thành một dung dịch có nồng độ 0.2M. Tính thể tích nước. Biết 1 gam Na2CO3 khi hòa tan vào nước chiếm...
Top Bottom