Kết quả tìm kiếm

 1. MaiChi Nguyen

  Toán 9 Đường tròn bàng tiếp

  Thầy mk cho như vậy ạ, mk có vẽ hình . Hướng của mk là chứng minh IP//KQ nhưng đag bí ạ
 2. MaiChi Nguyen

  Toán 9 Đường tròn bàng tiếp

  Cho ∆ABC nội tiếp đường tròn (I), M,N thuộc các tia AB, AC sao cho MN//BC . (K) là đường tròn bàng tiếp góc A của ∆AMN. MP, CQ lần lượt là tiếp tuyến đường tròn (I) và (K). Chứng minh MP//CQ
 3. MaiChi Nguyen

  Toán 9 Bất đẳng thức

  a) Cho a, b \in[0 ; 1]. Chứng minh rằng: \dfrac{a}{1+b}+\dfrac{b}{1+a}+(1-a)(1-b) \leq 1 b) Cho a, b, c \in[0 ; 2]. Chứng minh rằng: \dfrac{a}{2+b+c}+\dfrac{b}{2+c+a}+\dfrac{c}{2+a+b}+\dfrac{(2-a)(2-b)(2-c)}{8} \leq 1 c) Cho a, b \in[0 ; 2]. Chứng minh rằng: \dfrac{8}{a+b} \geq 2+(2-a)(2-b)...
Top Bottom