Kết quả tìm kiếm

 1. caodang393@gmail.com

  Sinh 10 bài tập về phân bào

  Câu 2,3 bài 3 này có ct nào ạ
 2. caodang393@gmail.com

  Hóa 10 Cho 22,56 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4 và FeS2

  E chưa hc bt điện tích chị ơi
 3. caodang393@gmail.com

  Hóa 10 Cho 22,56 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4 và FeS2

  Câu này e chưa hc bt điện tích nên làm khó quá ạ Bản đánh máy: Cho 22,56 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe_3O_4 và FeS_2 tác dụng với V lit dung dịch HNO_3 1M ( lấy dư), đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 12,992 lit NO_2 ở đktc sản phẩm khử duy nhất. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với 930 ml...
 4. caodang393@gmail.com

  Hóa 10 BT hỗn hợp oxit kim loại và hợp chất với lưu huỳnh

  MN giúp e câu 13 14 15 ạ
 5. caodang393@gmail.com

  Toán 10 Chứng minh hệ thức lượng giác

  Tính các góc của \Delta ABC biết \sin^2 A+\sin^2 B+2\sin A\sin B=\dfrac{9}{4}+3\cos C+\cos ^2C Mọi người giúp e câu 11 ý 2 với ạ
Top Bottom