Kết quả tìm kiếm

 1. dangvananh17

  toán 11

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình x+y=10. Qua phép tịnh tiến theo véctơ v (2:-1), đường thẳng d có ảnh là đường thẳng có phương trình được xác định theo phương trình nào dưới đây: A. 2x-y=10 B.(x+2)+(y-1)=10...
 2. dangvananh17

  Văn biện pháp nghệ thuật

  Trong bài kiểm tra mình viết là BPNT lặp cấu trúc câu, liệu có phải không bạn nhỉ?
 3. dangvananh17

  Văn biện pháp nghệ thuật

  biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu sau: ''Sao sáng ắt chầu về ngôi Bắc Thần , người hiền ắt làm sứ giả cho thiên tử''
 4. dangvananh17

  Hóa hoá học

  250ml dd(HCl 0.08M và H2SO4 0.01M ) tác dụng với 250ml Ba(OH)2 aM thu được 500ml dd có pH=12 và m gam kết tủa .tính a và m
 5. dangvananh17

  Vui cười Bạn tượng trưng cho loài hoa nào?

  1F 2F 3F 4.1 5E 6C 7C 8E 9A 10.7
 6. dangvananh17

  Vật lí Bài tập điện trường

  trên you tube có video: bài 3 điện trường, cường độ điện trường,đường sức điện - Hướng dẫn giải bài tập SGK cũng dễ hiểu
 7. dangvananh17

  Toán [lớp 8]

  a) x^3 -49x=0 suy ra x(x^2 -49)=0 suy ra x=0 hoặc x^2-49=0 suy ra x=0 hoặc x=7 hoặc x=-7 b)tương đương x^2+6x+9-x^2-2x=-5 suy ra 4x=-14 x=-7/2
 8. dangvananh17

  [Tâm sự]Các bạn muốn Bé Thiên Bình cover bài nào nhỉ?

  cover em gái mưa nha bạn!!!
 9. dangvananh17

  Hóa 10 về ion

  K có tổng số hạt là Z+A=19+39=58 K+ có nghĩa là K nhường đi 1 electron nên tổng số hạt của K+=(Z-1)+A=19-1+39=57
 10. dangvananh17

  Vật lí vật lí

  Cho nình hỏi các công thức bài điện thế -hiệu điện thế như VM=AM vô cùng /q thì khi đó q có lấy giá trị tuyệt đối không?
 11. dangvananh17

  TÚY ÂM.. COVER by me

  good ! bài này cover tuyệt vời
 12. dangvananh17

  Hóa ( Hoá 10 ) Bài Tập

  mình lấy công thức hóa học ở phần 2:Nguyên tử khối trung bình sgk hóa học 10 trang 13 nha bạn bài này mình cứ thay số vào thôi
 13. dangvananh17

  Hóa ( Hoá 10 ) Bài Tập

  Gọi số khối của đồng vị 2 của Ag là X Số phần trăm của đồng vị 2 là 100-44=56(%) khi đó (109*44+X*56)/100=107.87 Suy ra X=106,98(mình lấy xấp xỉ nha bạn)
 14. dangvananh17

  Toán Tìm TXD của hslg

  điều kiện : sin(x)-cos(x) khác 0 suy ra :sin(x) khác cos(x) suy ra :sin(x) khác sin(90-x) suy ra :x khác 45+k180
 15. dangvananh17

  Hàm số toán 7

  mình có f(2)=3 và f(1)=2 thay vào sẽ có hai phương trình : phương trình (1) là a+b=2 phương trình (2) là 2a+b=3 mình bấm máy tính giải pt sẽ có a=1 và b=1 nha bạn
 16. dangvananh17

  Hàm số toán 7

  1/ f(2)=2005 .Thay x=2 vào f(x) ta được 4a+1=2005 suy ra a= 501 2/ f(1)=2. Thay x=1 vào f(x) ta được a+b=2 f(2)=3. Thay...
 17. dangvananh17

  Vật lí [Lớp 11] Điện tích, điện trường

  cho 2 tấm kim loại đặt song song , cách nhau 2 cm , được nhiễm điện trái dấu .Người ta cần dùng một công A=2*10^9 để di chuyển điện tích q = 5*10^-10 tử tấm kim loại này sang tấm kim loại bên kia . Coi điện trường giữa hai tấm kim loại là đều . Hãy tính điện trường giữa hai bản kim loại.
 18. dangvananh17

  Vật lí vật lí

  cho hình vuông ABCD tại A và C đặt các điện tích qA=qC=a .Đặt tại B một điện tích là bao nhiêu để E tại D bằng 0.
 19. dangvananh17

  Hóa phản ứng OXH khử

  Trộn 60 g bột sắt với 300g bột lưu huỳnh rồi nung nóng (không có không khí ) thu được chất rắn A . cho A tác dụng với HCl dư thu được dung dịch B và khí C . Đốt cháy C cần V lít O2 (đktc) (biết các phẩn ứng sảy ra hoàn toàn). tính V
 20. dangvananh17

  Hóa hóa học

  Oxi hoá một lượng Fe thành hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần a mol O2 .Khử hoàn toàn X thành Fe cần b mol Al. tỉ số a/b ?
Top Bottom