Kết quả tìm kiếm

 1. Kitahara

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  16. They ______ a big fortune when they were young, so they didn’t have to work hard. A. came into B. went up C. came across D. went around 17. The biggest fear is that humans might ______ control over robots. A. gain B. keep C. lose D. take 18. He had no prior ______ of the language before...
 2. Kitahara

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  11. A 12. A 13. D 14. D 15. B
 3. Kitahara

  Dạ em thi xong hết rồi ạ.

  Dạ em thi xong hết rồi ạ.
 4. Kitahara

  Toán 10 Tam giác ABC là tam giác gì?

  Em chưa hiểu vì sao A+C=B lại suy ra B=90 độ ạ:Tonton18.
 5. Kitahara

  Toán 10 Tam giác ABC là tam giác gì?

  Nếu △ABC có ba góc A, B, C thoả mãn sin A=cos B +cos C thì △ABC là tam giác gì? Giúp mình câu này nhé. Mình cảm ơn mọi người nhiều ạ. @Mộc Nhãn @Cáp Ngọc Bảo Phương @Cáp Ngọc Bảo Phương @Timeless time
 6. Kitahara

  Toán 10 Tính x max theo v

  Quỹ đạo của một vật được ném lên từ gốc O với vận tốc ban đầu v(m/s), theo phương hợp với Ox một góc 0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}, là parabol có phương trình y=-\dfrac{g}{2v^2\cos^2\alpha}x^2+(\tan \alpha)x. Gọi tầm xa quỹ đạo x là khoảng cách từ O tới giao điểm khác O của quỹ đạo với trục Ox. Khi...
 7. Kitahara

  Văn 10 Ý nghĩa câu thơ

  Trình bày ý nghĩa của hai câu thơ: “La Văn Cầu vì rất quý những bàn tay Đã chặt đứt cánh tay mình xông tới”. Mình cảm ơn các bạn nhiều ạ. @Ngọc Hà Trần @Sily vũ
 8. Kitahara

  Ok ạ. Rất vui được quen biết bạn ạ:Tonton2.

  Ok ạ. Rất vui được quen biết bạn ạ:Tonton2.
 9. Kitahara

  Toán 10 Phương trình đường tròn

  Viết phương trình đường tròn (C) qua gốc toạ độ O và tiếp xúc với đường thẳng d: x+3y+2=0 tại điểm M(1;-1). Mỉnh cảm ơn các bạn nhiều ạ:Tonton18.
 10. Kitahara

  Toán 10 Viết phương trình đường tròn (C)

  Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I(-3;1), biết đường thẳng d: x-y+6=0 cắt (C) tại 2 điểm M, N sao cho MN=2căn3. Mình cảm ơn các bạn ạ.
 11. Kitahara

  Dạ vâng ạ:Tonton16.

  Dạ vâng ạ:Tonton16.
 12. Kitahara

  Toán 10 Tính x+2y

  Trong mặt phẳng Oxy cho d_1: x-2y+3=0 và điểm A(1;3); B(-2;4). Điểm M(x;y)\in d_1 sao cho |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| đạt GTNN. Tính giá trị của x+2y. Mình cảm ơn mọi người nhiều ạ. @Cáp Ngọc Bảo Phương @chi254 @Mộc Nhãn @Timeless time
 13. Kitahara

  Chào bạn nha^^.

  Chào bạn nha^^.
 14. Kitahara

  Sinh 10 Thời gian thế hệ

  Vâng ạ. Chị có thể cho em công thức tính thời gian thế hệ được không ạ ^^?
 15. Kitahara

  Sinh 10 Thời gian thế hệ

  Thời gian thế hệ được tính như thế nào? Mình cảm ơn các bạn ạ.
 16. Kitahara

  Sinh 10 Viết phương trình tổng quát của quá trình lên men

  Viết phương trình tổng quát của quá trình lên men êtilic, lên men lactic, chỉ rõ tên loại vi sinh vật tiến hành lên men và nêu ứng dụng của hai quá trình lên men này. Cảm ơn mọi người nhiều ạ:MIM46.
 17. Kitahara

  English THPT Mạo từ

  Chỗ "3. no article" mà chị nói là chỉ chỗ trống số 4 ạ? Vì em nghĩ số 2 là "a" pilot và hai chỗ trống 1, 3 đều là "the" ạ.
 18. Kitahara

  English THPT Mạo từ

  Cho mình hỏi vì sao hai chỗ trông đầu của câu này lại điền "the"-"the" ạ? "I have two brothers. ______older one is training to be ______ pilot with British Airways,_____younger one is still at______school." Mình cảm ơn các bạn ạ.
 19. Kitahara

  English THPT multiple-choice

  Cho em hỏi nếu không xét nghĩa thì dựa vào đâu để mình biết được từ nào không thể đi với từ nào (ví dụ discrimination thì không thể đi với remove) ạ:MIM46?
 20. Kitahara

  English THPT Identify ONE mistake among A, B, C or D

  Tìm lỗi sai và sửa lỗi (giải thích vì sao sai giúp mình nhé): 1. It is strange but often a coke is expensiver than a beer. A B C D 2. Touch screen is the screen whom allows giving instructions by touching. A...
Top Bottom