Kết quả tìm kiếm

 1. M

  Toán Chứng minh hai đồ thị hs vuông góc

  tui học lớp 9
 2. M

  Sử 8 Các nước Châu Á từ giữa thế hỉ XIX đến đàu thế kỉ XX

  7:Các nước tư bản đẩy mạnh xâm chiếm C.Á thuộc địa là bởi vì: trong thời kì cách mạng công nghiệp, kinh tế chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng làm cho nguyên liệu và thị trường tăng nhanh, do đó các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.trong khi đó châu Á là thị trưởng đông...
 3. M

  Toán Chứng minh hai đồ thị hs vuông góc

  (1) y=ax+b (2) y=a'x+b' (1) vuông (2) <=> a.a'=1 chú ý khi và chỉ khi nhé !!!!!!! *********thanks########
 4. M

  j vậy ba?????

  j vậy ba?????
 5. M

  Minigame Tìm từ tương ứng

  phim back
 6. M

  Sinh [Sinh 6] Cây gì?

  còn câu hỏi sau nữa bạn
 7. M

  Sinh [Sinh 6] Cây gì?

  sắp xếp vào ngành , loài nêu sự tiến hóa
 8. M

  Toán bạn có thuộc 2% người thông minh không?

  Đếm đi thử đi!
 9. M

  Sử 9 Nhật Bản

  có bạn nào biết câu hỏi thêm của bài nhật bản không? chỉ mình với!!
 10. M

  Minigame Tìm từ tương ứng

  nhiệt duck
 11. M

  Vui cười Trò chơi ghép chữ.....

  phương xanh gợi ý nhé
 12. M

  Ngoại ngữ the market in the past

  viết đoạn văn về chợ ngày xưa so sánh với hiện tại
 13. M

  Minigame Tìm từ tương ứng

  mật ong father
 14. M

  Minigame Tìm từ tương ứng

  một two
 15. M

  Vui cười Trò chơi ghép chữ.....

  chè đó là chè khúc bạch mà
 16. M

  Minigame Tìm từ tương ứng

  bộ go
 17. M

  Vui cười Trò chơi ghép chữ.....

  sò khúc bạch????
 18. M

  Minigame Tìm từ tương ứng

  cho get
 19. M

  Sinh [sinh9] Bài tập lai 1 cặp tính trạng

  bạn ơi ruồi giấm trội là thuần chủng hay không bạn còn câu b) 299:101 là kết quả phép lai chứ không phải là P
 20. M

  Minigame Tìm từ tương ứng

  chất dẻo respect
Top Bottom