Kết quả tìm kiếm

 1. Trai Họ Nguyễn

  Lực hấp dẫn

  a) Fhd=\frac{m^{2}G}{0,08^{2}} b) Fhd=\frac{3m^{2}G}{0,08^{2}} c) Fhd=\frac{(8-m1).m1G}{0,08^{2}}
 2. Trai Họ Nguyễn

  Vật lí Lực ma sát

  tan\alpha =\frac{3}{5} => a Px=P.sin\alpha => Py=P.cos\alpha=N ta có chiếu lên chiều dương ( chiều dương hướng lên theo mpn ) F-Fms=m.a=F-mg.cos\alpha .k=0 thay vào ra F nhé
 3. Trai Họ Nguyễn

  Vật lí Lò xo

  khi kéo lên ( chỗ này mik cx chưa hình dung rõ là ntn ) nhưng mik hiểu là giá ở chân mpn khi đấy quả cầu sẽ có lực Px tác dụng lên giá và Fđh sẽ ngược chiều => Px=Fđh => mg.sin\alpha =k.\Delta l => độ biến dạng còn 1 cái là giá ở đỉnh mpn cx phân tích ra r làm tương tự nhé
 4. Trai Họ Nguyễn

  Vật lí Lò xo

  a) khi cân = => P=Fđh=k.\Delta l => độ dãn b) ma sát hướng lên do kéo xuống Fđh hướng lên chiều dương hướng lên => Fđh+Fms=P Fđh=k.(1+\Delta l) ra r nhé
 5. Trai Họ Nguyễn

  Hóa Đề kiểm tra 1 tiết hoá 9 lần 2

  CuSo4 +2NaOH\rightarrow Cu(OH)2+Na2SO4 Cu(OH)2\overset{np}{\rightarrow}CuO+H2O nCuSO4= 0,4.0,5=0,2 mol => nCu(OH)2=nCuSO4=0,2 => mkt=mCUSO4 nNaOH=2.nCuSO4=0,4 => Cm=\frac{n}{V} V đổi về l nCu(OH)2=nCuO=0,2 => mr=mCuO
 6. Trai Họ Nguyễn

  Vật lí [ Lớp 9 ] Bài tập cuối chương.

  110mA=0,11A dùng công thức ra nhé R=\frac{U}{I} a) Rb=\frac{U}{I} nối bếp vs nguồn là đc b) Q=\frac{U^{2}}{R}.t=UIt t đổi về s c) Q=\frac{U^{2}}{R}.t=UIt t=4h=.... s đổi từ J ra kWh bn tham khảo gg nhé nhiệt lượng trong 30 ngày là 30Q tính ra là ok
 7. Trai Họ Nguyễn

  Vật lí 8 cơ học

  a) khi siêu âm đi thì 1 lần đi và 1 lần về => thời gian t=\frac{73,55}{2} s=t.v b) t=\frac{s}{v} thay vào là ra thôi
 8. Trai Họ Nguyễn

  Vật lí Lực ma sát

  mik ko biết đề thiếu F nhé
 9. Trai Họ Nguyễn

  Vật lí bài tập động lực học lớp 10

  hình gửi qua tin nhắn nhé phân tích lực trọng lực làm 2 thành phần Px và Py ( song song mpn và vuông góc mpn) khi ccos chiếu lên chiều dương hướng lên Py-N=0 => N=Py=P.cosa chiếu lên chiều dương phương xiên ta có -Px-Fms=m.a thay Fms=N.k vào Px=P.sina giải ra a ta có v^{2}-vo^{2}=-2as...
 10. Trai Họ Nguyễn

  Vật lí Lực ma sát

  phân tích lực kéo theo phương thẳng và phương ngang chiếu lên phương thẳng đứng F.cos\alpha +N-P=0 chiếu lên phương ngang F.sin\alpha -Fms=F.sin30-k.N=m.a thay N vào là ra a đề hình như thiếu chiếu lên chiều dương phương ngang ( trái -> f ) ta có Fk-Fms=m.a=Fk-N.k chiếu lên chiều dương...
 11. Trai Họ Nguyễn

  Vật lí Lực ma sát

  chắc là cái g lấy = 9,8 nhé bạn
 12. Trai Họ Nguyễn

  Vật lí Điện học

  thành các mạch nối tiếp khi đấy điện trở tỉ lệ thuận chiều dài cứ tke mak nhân tỉ số là ra a) Rm=\frac{R1.R2}{R2+R1} b) I1=\frac{Um}{R1} => Um I2=\frac{Um}{R2} ko cho thời gian đun ak bn
 13. Trai Họ Nguyễn

  Vật lí [Lớp 9] phần quang học

  tự vẽ hính nhé gọi toia tới song song ct cắt tk tại S ta có \Delta ABO\sim \Delta A'B'O => \frac{AB}{A'B'}=\frac{AO}{A'O'} \Delta SF'O\sim \Delta A'B'F' => \frac{SO}{A'B'}=\frac{OF'}{A'O-OF' } cho 2 cái = nhau tích chéo lên => công thức kia thay \frac{SO}{A'B'}=\frac{OF'}{A'O-OF' }=3 giải...
 14. Trai Họ Nguyễn

  Vật lí Lực ma sát

  lực tác dụng phản lực = trọng lực lực kéo Fms chiếu lên phương thẳng N-P=0 chiếu lên phương ngang Fk-Fms=ma => Fk-N.k=m.a giải ra a ta có v^{2}-vo^{2}=2as ra r nhé
 15. Trai Họ Nguyễn

  ngay đấy thôi

  ngay đấy thôi
 16. Trai Họ Nguyễn

  Vật lí bài tập lớp 10

  chọn chiều dương từ f sang trái ( giả sử vật cđ theo chiều dương) phân tích lực theo 2 phương vg và song song mp chiếu lên hệ ta có phương thẳng đứng Fy+N-P=0 =F.cosa+N=P => N phương ngang -Fx+Fms=m.a thay Fms=k.N Fx=F.sina thay vào tính đc a nếu a âm thì chiều cđ từ trái sang f nếu a>0...
 17. Trai Họ Nguyễn

  ngay vòng xuyến đấy e

  ngay vòng xuyến đấy e
 18. Trai Họ Nguyễn

  hihi

  hihi
 19. Trai Họ Nguyễn

  Yêu xa khó lắm a hí hí

  Yêu xa khó lắm a hí hí
 20. Trai Họ Nguyễn

  Vật lí Lí 9

  Ia=5 Uv=4=> R=\frac{U}{I}=0,8 Ub=Um-Uv=5 => Rb= \frac{Ub}{I}=0,8 b) Im=\frac{U}{R+Rx} => Ur=\frac{U}{R+Rx}.R=2 thay số =>2=\frac{9}{0,8+R}
Top Bottom