Kết quả tìm kiếm

 1. Thảo Nguyên ĐC

  Toán Tìm m

  Tìm m để phương trình a. |x² + x - 2| = m + x có 2 nghiệm phân biệt b. |2x² - 3x - 2| =1 – 2m - 8x - 2x² có nghiệm duy nhất c. mx² - 2(m-3)x + m – 4 = 0 có đúng 1 nghiệm dương d. x² - 2x - m|x-1| + m² =0 có nghiệm Giúp tui đi mà:r2
 2. Thảo Nguyên ĐC

  Toán [Lớp 10] Giải phương trình

  Tìm các cặp số nguyên (m,n) sao cho \frac{4m^{3}+m}{n+1} = \sqrt{2n+2} Giúp mị với ae
 3. Thảo Nguyên ĐC

  Toán CM BĐT

  Mai học rồi các mem có thể giúp mị không??? 1)Cho 4 số thực m, n, p, q CMR Nếu m+n =2pq thì p^{2}\geq m hoặc q^{2}\geq n. 2) CMR nếu a,b,c \epsilon (0;1) thì có ít nhất 1 trong các bđt sau 4a(1-b)>1 , 4b(1-c)>1 , 4c(1-a)>1 3) Cho các số thực a,b,c,p,q,r CMR Nếu a.r - 2p.q + c.p = 0 và a.c...
 4. Thảo Nguyên ĐC

  Toán [Lớp 10] Chứng minh phản chứng

  Cho n là số nguyên dương. CMR nếun^{2} là số chẵn thì n là số chẵn Từ đó suy ra \sqrt{2} là số vô tỉ Ai đó đang đọc, giúp mị đi:D
 5. Thảo Nguyên ĐC

  Toán [ lớp 10] Chứng minh chia hết

  1) CM với mọi n\epsilon \mathbb{N} a. n(n^{2}+1)(n^{2}+4) \vdots 5 b. n^{3}-13n \vdots 6 2) Cho n\epsilon \mathbb{Z} CM a_{n}=n^{2}+n+1 không chia hết cho 9 Các mem mau giúp nị đi mà
 6. Thảo Nguyên ĐC

  Toán Chứng minh hình học

  Cho \Delta ABC vuông tại A (AC>AB), đường cao AH (H \epsilon BC). Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD=HA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E. a) CMR: \Delta BEC \sim \Delta ADC. Tính BE theo AB b) Gọi M là trung điểm BE. CMR \Delta BHM \sim \Delta BEC Tính \angle AHM c) Tia AM cắt BC tại G...
 7. Thảo Nguyên ĐC

  Hình Học nâng cao

  Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. N là điểm tùy ý trên cạnh AB. Gọi E là giao điểm của CN và DA. Vẽ tia Cx \perp CE cắt AB tại F. Lấy điểm M là trung điểm của EF a) CM: CM \perp EF b) CM: NB.DE= a^{2} và B,D,M thẳng hàng c) Tìm vị trí điểm N trên AB sao cho S_{AEFC} gấp 3 lần S_{ABCD}
 8. Thảo Nguyên ĐC

  Toán CM bđt

  Cho a,b,c là các số thực. Chứng minh : (a^{2}+1)(b^{2}+1)(c^{2}+1)\geq \frac{3(a+b+c)^{2}}{4} Có ai nhân từ tốt bụng giúp mình k nhỉ?:r2
 9. Thảo Nguyên ĐC

  Toán Giải hpt

  Giải hpt: \left\{\begin{matrix} 2x+3=x\sqrt{x+y} & \\ y-\sqrt{x+y}=3& \end{matrix}\right.
 10. Thảo Nguyên ĐC

  Toán Giải HPT

  Giải hpt: \left\{\begin{matrix} x^{2}+4y^{2}=5 & \\ 4x^{2}+8xy^{2}+5x+10y=1 & \end{matrix}\right. r46các super toán đâu nhỉ???
 11. Thảo Nguyên ĐC

  Toán Giải pt & hpt

  Giải pt & hpt sau: a) x^{2}+5x=2\sqrt[3]{x^{2}+5x-2}-2 b) \left\{\begin{matrix} x^{2}-y^{2}+2x+4y-3=0 & \\ x^{3}+y^{3} =7& \end{matrix}\right.
 12. Thảo Nguyên ĐC

  Chứng minh tg vuông cân

  Cho hình thang ABCD vuông tại A và D có CD=2AD=2AB. Gọi E,F lần lượt là trung điểm của AB ,BC tương ứng. Chứng minh tam giác DEF vuông cân tại E
 13. Thảo Nguyên ĐC

  Toán Giải PT

  Giải pt sau: 3(\sqrt{x+3}+\sqrt{6-5x})=2x^{2}+7
 14. Thảo Nguyên ĐC

  Toán Tìm Max & Min

  Tìm Max A= \frac{\sqrt{7x-5}}{7x-9} B= \frac{\sqrt{x^{3}-9}}{27x^{3}} Tìm Min Cho x,y>0 và x+y\geq6. Tìm Min của P=5x+3y+\frac{12}{x}+\frac{16}{y} Cho x>y và x.y=5. Tìm Min của Q= \frac{x^{2}+1,2xy+y^{2}}{x-y}
 15. Thảo Nguyên ĐC

  Toán Tìm min

  Tìm min a) A= \frac{x^{2}+2x+2}{x^{2}+2x+3}_____b) B= \frac{x^{2}+2x-1}{2x^{2}+4x+9} c) C= \frac{x^{2}+4x+4}{x}____d) D= \frac{x^{3}+2}{x^{3}} e) E= x^{2}+\frac{2}{x^{3}}________ f) F= \frac{x^{3}+1}{x^{2}} g) G= \frac{x^{2}+2x+17}{2(x+1)} Với x>0 h) H=...
 16. Thảo Nguyên ĐC

  Toán Tìm min

  Với x>0. Tìm MinM = 4x^{2}-3x+\frac{1}{4x}+2011 Các sao toán đâu nhỉ? JFBQ00134070103AChu mi nga
 17. Thảo Nguyên ĐC

  Toán Bất đẳng thức lớp 9

  Cho x,y,z là các số dương CMR : \sqrt{\frac{x}{y+z}}+\sqrt{\frac{y}{x+z}}+\sqrt{\frac{z}{x+y}}> 2 Các tiền bối xin hãy ra tay cứu giúp tiểu nhân:r40
 18. Thảo Nguyên ĐC

  Toán CM Bất đẳng thức

  Cho x,y là các số dương và \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1 CM : \sqrt{x+y}=\sqrt{x-1}+\sqrt{y-1} Mình cần gấp giúp mình nha các tiên sinh :D:D:D
 19. Thảo Nguyên ĐC

  Toán 10 Giải Hệ PT

  Giải hệ pt: \left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}=5 & \\ 3(x+y)+4xy+5=0 & \end{matrix}\right.
 20. Thảo Nguyên ĐC

  CM bất đẳng thức nữa nè

  Cho a,b,c là các số k âm thỏa mãn a+b+c=1006 CMR : \sqrt{2012a+\frac{(b+c)^{2}}{2}}+\sqrt{2012b+\frac{(c-a)^{2}}{2}}+\sqrt{2012c+\frac{(a-b)^{2}}{2}}\leq 2012\sqrt{2} Hình như hơi dài thì phải:D thôi thì ráng giúp mình đi mà
Top Bottom