Kết quả tìm kiếm

 1. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Hóa Bài tập về hóa hữu cơ

  1. Cho 4,48 lít (đktc) hh khí X gồm 2 hidrocacbon mạch hở A,B lội thật chậm qua bình đựng dd AgNO3/NH3 dư có 34g AgNO3 phản ứng. Cũng lượng hh trên cho qua nước Br2 dư thì khối lượng bình Br2 tăng thêm là 6,8 gam. Tên gọi đúng của A, B là: A. Etin và propin B. Propin và But-1-in...
 2. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán Giúp mình mấy bài hình này với!

  Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có A(-5;1) điểm C nằm trên đường thẳng d:x-2y-3=0. Gọi giao điểm đường tròn tâm B bán kính BD với đường thẳng CD là E (E khác D). Hình chiếu vuông góc của D trên đường thẳng BE là điểm N(4;-2) tìm tọa độ các điểm B,C,D Cho hình vuông ABCD, M...
 3. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán Mọi người giúp mình bài bất phương trình này với ạ!

  Giải các bất phương trình sau:
 4. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán Mọi người ơi giúp mình với! khẩn cấp!!!

  Trong mặt phẳng Oxy cho Parabol (P) và đt (d) y=mx+2. Chứng minh rằng: đt d luôn cắt P tại hai điểm phân biệt A,B thỏa mãn tam giác OAB vuông tại gốc tọa độ O
 5. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán Mọi người ơi giúp mình với!

  Câu 1: Cho các số thực a,b,c thỏa mãn : và chứng minh rằng: Câu 2: Với các số dương a, b, c chứng minh rằng: Câu 3: Cho các số dương a, b, c thỏa mãn a+b+c=abc. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: Câu 4: Cho các số thực dương x, y thỏa mãn: . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Câu 5:Tìm...
 6. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán Mọi người ơi giúp mình với! (giải phương trình)

  Giải các phương trình sau: a. b. c. d.
 7. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán bài hình 9

  Cho đường tròn (O) đường kính AB=2R. Một điểm C khác A,Bdi chuyển trên đường tròn (O) sao cho AC>BC. Tiếp tuyến của đường tròn O tại C cắt tiếp tuyến tại A ở D, cắt AB ở E. Hạ AH vuông góc với CD tại H. 1.Chứng minh: OD//BC 2.a)Chứng minh rằng: b. Chứng minh rằng: OD.BC=
 8. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Bài tập đường tròn 9

  Cho đường tròn (O) đường kính AB=2R. Một điểm C khác A,Bdi chuyển trên đường tròn (O) sao cho AC>BC. Tiếp tuyến của đường tròn O tại C cắt tiếp tuyến tại A ở D, cắt AB ở E. Hạ AH vuông góc với CD tại H. 1.Chứng minh: OD//BC 2.a)Chứng minh rằng: b. Chứng minh rằng: OD.BC=
 9. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán giúp mình bài này với!

  giải hệ phương trình: và (thực ra mình làm rồi nhưng giải ra nó dài quá! ai có cách làm ngắn không chỉ mình với!!!)
 10. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán giải hệ phương trình!

  giải hệ phương trình: và (thực ra mình làm rồi nhưng giải ra nó dài quá! ai có cách làm ngắn không chỉ mình với!!!)
 11. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Hóa Bài tập về kim loại tác dụng với HNO3 (em cần gấp lắm)

  1. Cho m g nhôm tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dd HNO3 dư thu được 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm N2O và khí Y. X có tỉ khối so với H2 là 22,5. Giá trị của m (biết phản ứng không tạo muối amoni) 2. Cho m g Mg tan hoàn toàn trong dd HNO3, phản ứng giải phóng ra khí N2O và dd sau phản ứng tăng 3,9...
 12. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Hóa Bài tập về kim loại

  Cho m gam hỗn hợp 3 kim loại hoạt động tác dụng với 147 gam dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch X và V lít khí H2 ở đktc. Để trung hòa lượng axit dư trong H2 cần 32 gam dung dịch NaOH 15% thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 38,02 gam muối khan. Tìm m?
 13. lehoangthudanlap2@gmail.com

  anime siêu cute (part 2)

  mọi người thấy như thế nào!? cho mình ý kiến nha!!!
 14. lehoangthudanlap2@gmail.com

  9 anime cute nhất thời điểm hiện tại

  Kobato Hagesawa Gia nhập câu lạc bộ những người không có bạn bè, nhưng Kobato là một cô bé cực kỳ dễ thương. Cô là cô gái tóc vàng có hai mắt màu khác nhau. Gương mặt vô cùng baby và tính cách cũng hết sức trẻ con, nhí nhảnh. Mirai Kuriyama (Kyoukai no Kanata/Beyond the Boundary) Mirai là...
 15. lehoangthudanlap2@gmail.com

  anime siêu cute (part 1)

  những hình ntn mình hay làm ảnh đại diện nè! mọi người coi xem sao!? tạm thời như thế này thôi nha! :) :) :)
 16. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Ngoại ngữ Tiếng Pháp - Số đếm

  Số đếm :: les nombres cardinaux 0 - zéro 1- un 2- deux 3- trois 4-quatre 5-cinqt 6-six 7-sept 8-huit 9-neuf 10-dix 11- onze 12 - douce 13- treize 14- quatorze 15- quinze 16- seize 17- dix-sept 18- dix-huit 19- dix neuf 20- vingt 21- vingt et un 22- vingt-deux 23- vingt-trois 24- vingt-quatre 25-...
 17. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán 9: Hình học

  Cho đường tròn (O), đường kính AB cố định, điểm D cố định thuộc đoạn AO (D không trùng với A và O). Kẻ dây MN vuông góc với AB tại D . Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B. Gọi E là giao điểm của AC với MN. Hãy xác định vị trí của điểm C sao cho khoảng cách...
 18. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán [Toán 9] Tìm GTLN của biểu thức

  Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện: . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
 19. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán [Toán 9] Bài tập đường tròn khó

  Cho đường tròn (O), đường kính AB cố định, điểm D cố định thuộc đoạn AO (D không trùng với A và O). Kẻ dây MN vuông góc với AB tại D . Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B. Gọi E là giao điểm của AC với MN. Hãy xác định vị trí của điểm C sao cho khoảng cách...
Top Bottom