Kết quả tìm kiếm

 1. Trần Lê Đô

  Toán Đại số

  1) Tính P=(\frac{a+1}{a+1-\sqrt{a^{2}-1}}+\frac{a-1}{\sqrt{a^{2}-1}-a+1})(a-\sqrt{a^{2}-1}) 2) Cho các số a,b,c,d thoả mãn : a<b<c<d Đặt x=(a+b)(c+d) , y=(a+c)(b+d) , z=(a+d)(b+c) Chứng minh rằng (x-y)(y-z)>0
 2. Trần Lê Đô

  Văn viết đoạn văn

  Không ai đi đếm số câu or số dòng đâu bạn ... Mk năm nay lớp 9 , đang trong đội tuyển Văn cấp tỉnh , mk lm nhiều bài thi r.
 3. Trần Lê Đô

  Văn viết đoạn văn

  Trên thế giới có rất nhiều người đã thành công nhờ phương pháp tự học của bản thân. Nhiều người đã chia sẻ kinh nghiệm về tinh thần tự học của mình cho nhiều bạn trẻ noi theo. Việc tự học sẽ đem lại thành công như mong đợi cho những ai kiên trì và vận dụng nó một cách phù hợp.Quá trình con người...
 4. Trần Lê Đô

  Toán Đề thi lên lớp 10 khó

  Cho đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm C thuộc tia AB sao cho AC>AB. Vẽ đường thẳng d qua điểm C và d \perp AB. Lấy hai điểm E và F thuộc đường thẳng d sao cho \widehat{EBF} là góc tù. Hai tia AE và AF lần lượt cắt (O) tại hai điểm P và Q (với P và Q không trùng A). Gọi M là giao điểm của...
 5. Trần Lê Đô

  Toán Phương trình ẩn x

  Cho phương trình ẩn x: x^2 - 2(m+1)x + m^2 +2 =0 A) Tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt B) Với giá trị m tìm đc , pt có 2 nghiệm x1,x2 . Tìm m để 3x1 - x2=0
 6. Trần Lê Đô

  Hóa BT Hoá 9 - Ôn thi

  Cho 2kg glucozơ lên men rượu thu được 0,92kg rượu etylic a) Tính hiệu suất quá trình lên men b) Pha loãng rượu trên thành rượu 30 độ và cho 10ml dung dịch CH3COOH vào dung dịch rượu nói trên rồi đun nóng có H2SO4 làm chất xúc tác Tính V dd rượu 30 độ Khối lượng...
 7. Trần Lê Đô

  Toán CM đẳng thức

  Đặt 2x^{3}= 3y^{3}=4z^{3} = k \Rightarrow 2=\frac{k}{x^{3}} ; 3=\frac{k}{y^{3}} ; 4= \frac{k}{z^{3}} Đến đây thì bn thay số vào tính thôi
 8. Trần Lê Đô

  Địa [Địa 8]Đoán tên quốc gia

  Kangaroo - Australia
 9. Trần Lê Đô

  Toán Hình ôn tập lên lớp 10

  Cho đường tròn tâm O và điểm A nằm ngoài đường tròn . Kẻ 2 tiếp tuyến AM và AN với đtròn . Một đường thẳng d đi qua A cắt đtròn tại 2 điểm B và C ( AB<AC , d không đi qua tâm O ) a) C/M : AMON nội tiếp b) Gọi I là trung điểm BC . Đường thẳng NI cắt đtròn tại điểm thứ hai T . Chứng...
 10. Trần Lê Đô

  Toán BT Chứng minh đẳng thức

  1) Với a,b,c là các số dương thoả mãn điều kiện: a+b+c+ab+bc+ca=6abc Chứng minh \frac{1}{a^{2}} + \frac{1}{b^{2}} + \frac{1}{c^{2}} \geqslant 3
 11. Trần Lê Đô

  Toán Hình 9 KT HK2

  Từ một điểm A ngoài đường tròn (O) , kẻ 2 tiếp tuyến AB,AC với đường tròn này ( B,C thuộc đường tròn ) 1) Chứng minh ABOC nội tiếp đtròn 2) Gọi D là trung điểm đoạn thẳng AC . Đoạn thẳng BD cắt đtròn (O) tại E (E khác B) . Tia AE cắt đường tròn tâm O tại F ( F khác E) . Chứng Minh : AB^{2}...
 12. Trần Lê Đô

  Toán Gía trị nhỏ nhất

  Cho phương trình x^{2} - mx + 1005m = 0 ( x là ẩn , m là tham số ) có hai nghiệm x_{1},x_{2} . Tìm giá trị của m để biểu thức A=\frac{2x_{1}x_{2}+2680}{{x_{1}}^2{}+x_2{}^2{}+2(x_{1}x_{2})-1} đạt giá trị nhỏ nhất
 13. Trần Lê Đô

  Toán Phương trình bậc hai một ẩn

  Cho phương trình : x^{2} + 2mx+ m-1=0 Chứng minh phương trình trên không thể có 2 nghiệm cùng dương
 14. Trần Lê Đô

  Toán Toán 9 khó

  Cho \Delta ABC có bán kính đường tròn nội tiếp r . Độ dài các đường cao là x,y,z 1) Chứng minh rằng :\frac{1}{x} + \frac{1}{y}+ \frac{1}{z} =\frac{1}{r} 2) Cho biết r=1 . x,y,z là số nguyên dương . Chứng minh ABC đều
 15. Trần Lê Đô

  Toán Giải phương trình

  Bài 2: Gọi số cam ở thùng thứ nhất lúc đầu là x ; số cam ở thùng thứ hai lúc đầu là y Vì lúc đầu số cam thùng thứ nhất gấp 5 lần thùng thứ hai nên ta có : x=5y (1); Vì người ta lấy 15 quả từ thùng thứ hai bỏ vào thùng thứ nhất thì số cam ở thùng thứ nhất lại gấp mười lần số cam còn...
Top Bottom