Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Toán Giải phương trình

  (x^{2}+3x+3)^{3}+(x^{2}-x-1)^{3}-1=(2x^{2}+2x+1)^{3}
 2. H

  Toán Chứng minh hinh học

  Cho \Delta ABC cân tại A. Điểm D nằm bất kỳ trên AB, E thuộc AC sao cho AD=CE. Gọi I là trung điểm của DE và AI cắt BC tại M. Chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành
 3. H

  Toán Chứng minh rằng A chia hết cho 10

  Cho A=n^{8}+4n^{7}+6n^{6}+4n^{5}+n^{4} CMR: A chia hết cho 10
 4. H

  Toán Phân tích đa thức ra nhân tử

  Phân tích đa thức này thành nhân tử : a^{3}+b^{3}+c^{3}-3abc
 5. H

  Suy nghĩa về câu nói :"Bạn sẽ đánh mất ánh trăng nếu cứ mải đếm những vì sao"

  Các bạn giỏi Văn giúp mình hiểu nghĩa của câu nói và làm một bài văn nghị luận về vấn đề trên nha Thanks a lot
 6. H

  Phân tích đa thức ra nhân tử

  Phân tích đa thức ra nhân tử : $x^{4}+1997x^{2}+1996x+1997$ Cảm ơn nhiều nha!
 7. H

  Sử [Sử 8] Chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu

  Các bạn giúp mình trả lời câu hỏi :"nêu 3 yếu tố hình thành nên Chủ nghĩa Tư bản". Cảm ơn rất nhiều
Top Bottom