Kết quả tìm kiếm

  1. silver25

    Sinh [Sinh 12] Tính số loại KG

    giúp với ạ : Bài 1: Cho cây vàng trơn lai với xanh nhăn F1 thu được tòan bộ là vàng trơn. Cho F1 lai với 1 cây khác thế hệ sau thu được 18 vàng trơn,19 vàng nhăn,16 xanh trơn và 17 xanh nhăn. a.Quy luật di truyền nào chi phối phép lai trên? b.Xác định kiểu gen của P và cây lai với F1? Bài...
Top Bottom