Kết quả tìm kiếm

 1. Mều Mũm Mĩm

  Văn 9 hoàn cảnh sáng tác bài thơ "Nói với con"

  - Bài thơ ra đời vào năm 1980 – khi đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân cả nước nói chung, nhân dân các dân tộc thiểu số ở miền núi nói riêng vô cùng khó khăn, thiếu thốn. - Nhà thơ tâm sự: “Đó là thời điểm đất nước ta gặp vô vàn khó khăn… Bài thơ là lời tâm sự của tôi với đứa con gái...
 2. Mều Mũm Mĩm

  Sinh [Sinh 7] Ôn tập

  Câu 1 : So sánh các cơ quan dinh dưỡng của bò sát với thú? Câu 2 :Tại sao vào cuối xuân đầu hạ sau những trận mưa rào ta thường nghe tiếng ếch kêu râm ran? Câu 3 :Giải thích vai trò lớp chim? Câu 4 : Tại sao ở thú gặm nhấm răng cửa phát triển lớn và liên tục còn răng nanh lại bị thiếu?
 3. Mều Mũm Mĩm

  Sinh [Sinh 7] Chiều hướng tiến hóa động vật

  _ Hệ hô hấp: chưa phân hoá qua da mang đơn giản phổi và da phổi _ Hệ tuần hoàn: chưa phân hóa ->tim 2 ngăn -> tim 3 ngăn -> tim 3 ngăn có vách hụt ở tâm thất -> tim 4 ngăn có vách ngăn hoàn toàn. _ Hệ thần kinh: chưa phân hoá -> thần kinh mạng lưới -> chuỗi hạch -> chuỗi hạch phân hoá (não, hầu...
Top Bottom