Kết quả tìm kiếm

 1. Hải Ham Học

  Vật lí định luât ôm

  1.Mắc hai điện trở R1, R2=30\Omega mắc nối tiếp với đểm A và B có hiệu điện thế k đổi thì cường độ dòng điện qua mạch là 0,5A a)Tính hiệu điện thế R2( câu này khỏi giải cũng dc mình bít làm r ) b)Mắc thêm R3=20\Omega song song với R2 thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 0,75A +Tính điện trở...
 2. Hải Ham Học

  Các bài toán về căn bậc hai

  B1:tìm x để các bt sau có nghĩa: 1. \sqrt{\frac{x-1}{5-x}} 2. \frac{\sqrt{3-x}}{\sqrt{2x+1}} 3. \frac{1}{\sqrt{x-3}}+\frac{3x}{\sqrt{5-x}} 4. \sqrt{x-1}-\frac{\sqrt[3]{6x+1}}{\sqrt[4]{4-3x}} 5. \sqrt{3-\sqrt{x}} 6. 2018\sqrt{2017-\sqrt{x-2}} B2: tìm GTLN, GTNN: G=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2}...
 3. Hải Ham Học

  Toán phân thức

  CHO BIỂU THỨC : P=\frac{1}{x+5}+\frac{2}{x-5}-\frac{2x+10}{(x+5)(x-5)} a) tìm điều kiện xác định của P b) rút gọn bt P c)tìm giá trị của x để P= - 1.
 4. Hải Ham Học

  Toán tìm giá trị nhỏ nhất lớn nhất có căn bậc hai

  TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA CÁC BIỂU THỨC SAU ( NẾU CÓ) : A=\sqrt{X} + 1 B=3(\sqrt{X} - 1) + 7 C=4\sqrt{X-2} - 3 D=-\frac{2017}{\sqrt{x} + 1} E=\frac{\sqrt{x + 1}}{\sqrt{x} + 2} F=x + 2\sqrt{x} - 5 G=\frac{1}{\sqrt{x^{2} - 4x + 5}}
 5. Hải Ham Học

  Toán căn bậc hai

  Bài 1 : tìm x để các biểu thức sau có nghĩa : a) \sqrt{2x-4} b) \sqrt{2x-\sqrt{2}} c)\sqrt{\frac{4}{x+3}} d) \sqrt{\frac{8-12x}{-5}} e) \sqrt{x-1} + \frac{1}{x-3} f) \sqrt{x-2017} + \frac{2018}{x-2016}
 6. Hải Ham Học

  bài toán về phân thức

  CHO BIỂU THỨC : P=\frac{x^{2}+2x}{2x+10}+ \frac{x-5}{x}+\frac{50-5x}{2x(x+5)} a) tìm điều kiện xác định của P. b)tìm giá trị của x để P= -1;P= -3.
 7. Hải Ham Học

  Toán bài tập so sánh căn bậc 2

  SO SÁNH KHÔNG DÙNG MÁY TÍNH BỎ TÚI: 1)2 và \sqrt{2} + 1 2)1 và \sqrt{3} -1 3) 2\sqrt{31} và 10
 8. Hải Ham Học

  Toán chứng minh đẳng thức lượng giác

  1)cho \Delta ABC nhọn, có đường cao BK và AH, AK=b, AB=c, BC=a CM: a)a^2=b^2+c^2-2bc.cos A. b)b^2=c^2+a^2-2ac.cos B. c)c^2=a^2+b^2-2ab.cos C. Lưu ý: có thể kẻ thêm yếu tố phụ
 9. Hải Ham Học

  Toán BT một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

  b1:một khúc sông rộng khoảng 250m. Một chiếc đò chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khảng 320m mới sang dc bờ bên kia, hỏi dòng sông đẩy chiếc đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ? (có thể xem kĩ hơn ở sgk toán 9 tập 1 bài 29)
Top Bottom