Kết quả tìm kiếm

  1. Q

    Cuộc sống Thi cấp 3

    ùm, không biết mọi người sao nhưng chị thì học thuộc luôn cả bài văn :> Nghe có vẻ không được khoa học lắm nhưng nếu em siêng thì cố học kiểu này nha. Vì khi vào phòng thi mình hay bị run rồi áp lực phòng thi á, sẽ khó nghĩ ra từ ngữ, câu cú phù hợp cho bài văn. Nên nếu em học thuộc được sẽ tốt...
Top Bottom