Kết quả tìm kiếm

 1. Hữu Đức 2007

  Toán Đề kiểm tra định kì cuối hk2

  Bài 1 a) 2/5 +3/2 = b)7/8 -2/3 = Bài 2: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn 60 m và chiều rộng bằng 2/7 chiều dài Tính diện tích khu đất đó Bài 3 a) 6/8+3/8= b) 7/20 - 1/4 = Bài 4 2/5 x 7/9 +3/5 x 2/9
 2. Hữu Đức 2007

  Văn Văn học lớp 4

  Đề tả một dùng học tập mà em yêu thích
 3. Hữu Đức 2007

  Văn Văn học lớp 4

  Đề bài: Tả cây bóng mát ?
 4. Hữu Đức 2007

  Văn văn lớp 4

  Đề: Tả 1 con vật mà em yêu thích?
Top Bottom