Kết quả tìm kiếm

 1. Hồ Thị Phú

  thấy ảnh mấy đứa lớp ta thấy lạ nên xem thôi

  thấy ảnh mấy đứa lớp ta thấy lạ nên xem thôi
 2. Hồ Thị Phú

  Ngoại ngữ Tiếng anh 8

  Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it. Alexander Graham Bell was born in 1847 in Edinburgh, Scotland. His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages. As a boy, Bell became interested in sounds...
 3. Hồ Thị Phú

  GDCD

  Tiết kiệm thể hiện ở sự quý trọng sức lao động của mình và của người khác: *Tiết kiệm nguồn vật liệu tài nguyên, giảm tiêu thụ điện nước sạch, giúp bảo vệ môi trường *Qý trọng kết quả lao động của người khác *Xa lánh lối sống đua đòi, ăn chơi hoang phí *Sắp xếp thời gian hợp lý tránh lãng phí...
 4. Hồ Thị Phú

  Văn [Lớp11] Nghị luận xã hội

  bạn có thể tham khảo các ý sau : Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến được nêu ra ở phần đọc hiểu: Biết mình có gì, hiểu thứ mình có, và biết cách tận hưởng tối đa những gì mình xứng đáng được hưởng, đó mới là hưởng thụ. 2,0 a. Yêu cầu về kĩ năng: – Đảm...
 5. Hồ Thị Phú

  Ngoại ngữ bài tập kiểm tra unit 2 Anh 8

  I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. 1. a. patient b. address c. assistant d. distance 2. a. fishing b. cousin c...
 6. Hồ Thị Phú

  Ngoại ngữ lớp 8

  I. Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others. 1. a. planet b. character c. happy d. classmate 2. a. letter b. twelve c. person d. sentence 3. a. humor...
 7. Hồ Thị Phú

  Hóa hóa trị

  a) Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì? b) khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?
 8. Hồ Thị Phú

  mậy bưa dừ tưởng thằng mô

  mậy bưa dừ tưởng thằng mô
 9. Hồ Thị Phú

  ngô xuân danh là ai rứa

  ngô xuân danh là ai rứa
 10. Hồ Thị Phú

  Toán phân tích đa thức thành nhân tử

  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x3 – 2x2 + x; b) 2x2 + 4x + 2 – 2y2; c) 2xy – x2 – y2 + 16.
 11. Hồ Thị Phú

  Sử [sử 8] Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan

  - Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan
 12. Hồ Thị Phú

  học đây khi nại dừ buôn chuyện quên học

  học đây khi nại dừ buôn chuyện quên học
 13. Hồ Thị Phú

  thủy nhớ giai chắc vẫn nhớ

  thủy nhớ giai chắc vẫn nhớ
 14. Hồ Thị Phú

  sinh

  sinh
 15. Hồ Thị Phú

  để hỏi thủy thử coi?

  để hỏi thủy thử coi?
 16. Hồ Thị Phú

  Huyền nhớ đi coi có cấy chi để tớ làm mồ ? Please!

  Huyền nhớ đi coi có cấy chi để tớ làm mồ ? Please!
 17. Hồ Thị Phú

  giọng miền tây khó nghe hơn

  giọng miền tây khó nghe hơn
 18. Hồ Thị Phú

  ông vào trong nam rồi phải không

  ông vào trong nam rồi phải không
 19. Hồ Thị Phú

  tiếng nghệ an nặng quá nên người miền bắc , miền nam k nghe được

  tiếng nghệ an nặng quá nên người miền bắc , miền nam k nghe được
 20. Hồ Thị Phú

  ở trường cô giáo còn nói mô, tê, răng, rứa....mà

  ở trường cô giáo còn nói mô, tê, răng, rứa....mà
Top Bottom