Kết quả tìm kiếm

  1. Vua sư tử (Leo)

    Toán Chứng minh bất đẳng thức

    Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn a^{2}+b^{2}+c^{2}= 1. Chứng minh rằng: \frac{a}{b^{2}+c^{2}}+\frac{b}{c^{2}+a^{2}}+\frac{c}{a^{2}+b^{2}}\geq \frac{3\sqrt{3}}{2} Chúc các bạn thành công
Top Bottom