Kết quả tìm kiếm

 1. Trần Thị Kim Ngân

  Toán Đề thi vào 10 lớp 9 (2016-2017) - Quan hệ giữa (P) và (d).

  1/ Cho đường thẳng (d): y=2x+m+1. Tìm các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt trục tung và trục hoành tại A và B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 9 (đvdt). 2/ Cho parabol (P): y=x^2 và đường thẳng (d) có hệ số góc là a khác 0 đi qua điểm M(1;2) a/ Cm rằng (d) luôn luôn cắt P tại hai điểm...
 2. Trần Thị Kim Ngân

  Toán Đề thi vào 10 lớp 9 (2016-2017) - Phần Hình học

  1/ Cho (O;R), đường kính AB và dây cung CD vuông góc với nhau (AC>CB). Hai tia BC và DA cắt nhau tại E. Kẻ EH vuông góc với AB tại H ; EH cắt CA tại F. Chứng minh: a/ Tứ giác CDEF nội tiếp. b/ Ba điểm B;D;F thẳng hàng. c/ HC là tiếp tuyến của (O). 2/ Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD...
 3. Trần Thị Kim Ngân

  Toán Đề thi vào 10 lớp 9 (2016-2017) - Phần Hình học

  1/ Cho (O;R), đường kính AB và dây cung CD vuông góc với nhau (AC>CB). Hai tia BC và DA cắt nhau tại E. Kẻ EH vuông góc với AB tại H ; EH cắt CA tại F. Chứng minh: a/ Tứ giác CDEF nội tiếp. b/ Ba điểm B;D;F thẳng hàng. c/ HC là tiếp tuyến của (O). 2/ Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD...
 4. Trần Thị Kim Ngân

  Toán Đề thi vào 10 lớp 9 - Giải bài toán bằng cách lập PT hoặc HPT

  Bài 1: Một nhóm công nhân đặt kế hoạch sản xuất 200 sản phẩm. Trong 4 ngày đầu họ thực hiện đúng mức đề ra, những ngày còn lại họ đã làm vượt mức mỗi ngày 10 sản phẩm, nên đã hoàn thành trước kế hoạch 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày nhóm công nhân phải sản xuất ra bao nhiêu sản phẩm ? Bài 2...
 5. Trần Thị Kim Ngân

  Toán Thi vào lớp 10 Toán - Giải bài toán bằng cách lập PT và Cm hình học

  Bài 1: Một học sinh khi làm một phép toán nhân hai số dương với nhau , số này lớn hơn số kia 94 đơn vị. Nhưng khi lấy tích tìm được để chia cho số nhỏ thì đã bỏ quên mất 4 đơn vị hàng chục , do đó được thương là 139 và dư 6 . Hãy tìm hai số đem nhân. Bài 2: Cho tâm giác MNP cân tại M có cạnh...
 6. Trần Thị Kim Ngân

  Toán Bài tập về đồ thị hàm số lớp9

  Cho hàm số y=ax+b. Hãy xác định a và b trong mỗi trường hợp sau : a/ Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y= 3x và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 b/ Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y= -4x và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -1 c/ Đồ thị hàm số vuông góc với đường...
 7. Trần Thị Kim Ngân

  Toán Gấp !!!!! giải bài toán bằng cách lập pt

  Hai ca nô cùng khởi hành một lúc từ bến A đến bến B. Ca nô thứ nhất chạy với vận tốc 20km/h , canô thứ hai chạy với vận tốc 24km/h. Trên đường đi ca nô thứ hai có dừng lại nghỉ 40p nên cả hai ca no đến B cùng lúc. Tính quãng đường AB
 8. Trần Thị Kim Ngân

  Vật lí [Vật lý 9] Bài tập thấu kính

  BÀI 1: Một vật sáng AB có chiều cao h = 2cm đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm. Vuông góc vơi trục chính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính 16 cm. a)Hãy dựng ảnh A/B/ của AB. b)Trình bày cách vẽ ảnh. c)Dùng phương pháp hình học tính: Chiều cao của ảnh và...
 9. Trần Thị Kim Ngân

  Vật lí Vật lí 9 thi hk II

  BÀI 1:Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ HĐT từ 220 V xuống còn 6,6V và 3,3V Cuộn sơ cấp có 4000 vòng tính số vòng cuộn thứ cấp tương ứng. BÀI 2:Một nguồn điện có HĐT U = 2500 V, điện năng được truyền tải bằng dây dẫn đến nơi tiêu thụ . Biết điện trở của dây dẫn là 10 Ω và công suất...
 10. Trần Thị Kim Ngân

  Vật lí ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II (2015-2016) MÔN VẬT LÝ 9 LÝ THUYẾT :

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II (2015-2016) MÔN VẬT LÝ 9 LÝ THUYẾT : 1.Dòng điện xoay chiều là gì ? Cách tạo ra dòng điện xoay chiều ? Tác dụng của dòng điện xoay chiều ? Trả lời a- Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều luân phiên thay đổi b- Cách tạo ra dòng điện xoay chiều: Khi cho cuộn...
 11. Trần Thị Kim Ngân

  Toán Toán hình lớp 9

  Cho tam giá ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O ,tiếp tuyến tại B và C của đường tròn cắt nhau tại D . từ D kẻ đường thẳng song song với AB, Đường này cắt đường tròn ở E và F . cắt AC tại I ( E nằm trên cung nhỏ BC ) 1/ chứng minh BDCO nội tiếp 2/chứng minh DC bình thương = DE.DF 3/...
 12. Trần Thị Kim Ngân

  Toán Toán hình lớp 9

  Bài 1 : Cho tam giác ABC có góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O . Ba đường cao AK; BE; CD cắt nhau ở H. a/ Cm tứ giác BDEC nội tiếp b/ Cm AD.AB=AE.AC c/ Cm AK là tia phân giác của DKE
Top Bottom