Kết quả tìm kiếm

 1. vu linh vũ

  oxit kim loại săt phản ứng với axit

  cho 30,4 gam hỗn hợp X gồm Fe , Fe2O3, FeCO3 tác dụng vừa đủ với 750ml dung dịch HCl thấy thoát ra hỗn hợp khí A có tỷ khối đối với H2 là 15 và dung dịch B . cô cạn dung dịch B thu được 51,55 g muối khan a, tính %m mỗi chất có trong hỗn hợp X b, tính CM dung dịch HCl đã dùng c, cho dung dịch...
 2. vu linh vũ

  Hóa hiệu suất phản ứng

  Hòa tan hết 3.0g oxit M2On bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% chỉ thu đc duy nhất một muối sunfat trung hòa nồng độ 12.9% sau pứ đem cô cạn dung dịch làm khô cân được 7.868g một muối A. Xác định công thức phân tử của muối A, biết hiệu suất của pứ là 70% :r100:r40r101JFBQ00240070914A làm bài...
 3. vu linh vũ

  xác định khối lượng hỗn hợp

  cho 20g gam hỗn hợp ( Fe , Fe2O3, FeO , Fe3O4 ) hòa tan vừa hết trong 700ml dd HCl 1M . thu được 3, 36 lít H2 đktc và dd D . cho D tác dụng với NaOH dư . lọc kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng ko đổi thu đc m gam chất răn . xác định giá trị của m? nhào zô ae , giúp đi mai tui nộp...
 4. vu linh vũ

  bài tập về pha chế ạ

  1, nung nóng1,32a gam hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2 trong không khí -> 1 lượng ko đổi nhận được chất rắn có khối lượng a gam tính % khối lượng mỗi oxit tạo ra 2, khử hoàn toàn 8,12 g 1 oxit kim loại bằng CO vừa đủ . dẫn toàn bộ khí sinh ra vào Ba(OH)2 dư thu được 27,58 gam kết tủa . cho vào HCl dư...
Top Bottom