Kết quả tìm kiếm

  1. Nguyễn Trần Quỳnh

    Hóa [Lớp 11] Bài kiểm tra 45 phút số 1

    Mình sắp kiểm tra 1 tiết rồi, ai có đề cho mình xin để tham khảo với. Help me! Cảm ơn mọi người nhiều.
  2. Nguyễn Trần Quỳnh

    Vật lí [lớp 11]bài tập về điện năng công suất điện

    Các dụng cụ đo là lí tưởng, vôn kế chỉ 10V, A2 chỉ 2A. Các điện trở có giá trị 1 ôm,2 ôm,3 ôm,4 ôm (không lần lượt theo thứ tự). Tính số chỉ A1
Top Bottom