Kết quả tìm kiếm

  1. Thảo Phù Thủy

    Vật lí Động lực học chất điểm

    Mọi người giúp mình nha, mình cần mọi người CỨU mình gấp: Nếu lấy mốc thời gian là 5h15 thì sau bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ? Các bạn giải thích giúp mình nha
  2. Thảo Phù Thủy

    Văn

    Mọi người giúp của mình nha câu thơ :" người quốc sắc, kể thiên tài Tình trong như đã mặt ngoài còn e" từ mặt trong câu thơ trên manh nghĩa chuyển theo phương thức nào???
Top Bottom