Kết quả tìm kiếm

  1. Bi Bin'ss

    Vật lí Lý 9. Tính điện trở

    1 dây dẫn có tiết diện S , chiều dài l. Nếu cắt dây đó làm 2 phần bằng nhau. tính điện trở của dây trong các trường hợp sau: a, chặp 2 phần đó làm 1 dọc theo chiều dài b, chặp 2 đầu của 2 phần đó
  2. Bi Bin'ss

    Vật lí Bài tập cộng vận tốc

    2 điểm A và B nằm trên cùng 1 bờ sông, điểm C nằm trên bờ đối diện sao cho điểm đoạn Ac vuông góc vs dòng chảy. Các đoạn AB và AC bằng nhau. Một lần, ng` đánh cá đi từ A hướng mũi thuyền đến C1 để thuyền cập bến ở C rồi bơi ngay về A theo cách đó thì mất t1 giờ. Lần sau, ông hướng mũi thuyền...
Top Bottom