Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Ngoại ngữ Writing

  PART 1: Combine the 2 sentences into one without changing the main meaning, using one of the given words in brackets. 1. The bicycle is cheap and clean. It is, however, not a fast way to travel. (so, and, or, nor, but, yet, for) 2. At first, bicycles were expensive. Only rich people could buy...
 2. T

  Toán cần giải thích rõ ràng

  1) Một phòng họp có 250 chỗ ngồi được chia thành từng dãy, mỗi dãy có số chỗ ngồi như nhau. Vì có đến 308 người dự họp nên ban tổ chức phải kể thêm 3 dãy ghế, mỗi dãy ghế phải kê thêm 1 chỗ ngồi nữa thì vừa đủ. Hỏi lúc đầu ở phòng họp có bao nhiêu dãy ghế và mỗi dãy ghế có bao nhiêu chỗ ngồi? 2)...
 3. T

  Hóa Đề cương <Hóa 9>

  1) Tìm CTPT của mỗi chất trong từng trường hợp sau a) Đốt cháy 0.6g chất hữu cơ A thì thu đc 0.88g CO2 và 0.36g nước và d_{A/H_{2}} =30 b) Đốt cháy 7g chất hữu cơ B thì thu đc 11,2 lít CO2 (đktc) và 9g nước. Khối lượng riêng của B (đktc) là 1,25g/lít 2) Cho 10ml rượu 96^{o} tác dụng với Natri...
 4. T

  Sử [Sử 9] Tóm tắt cuộc tiến công và nổi dậy xuân 1975

  Tóm tắt cuộc tiến công và nổi dậy xuân 1975
 5. T

  Sử 9 Kháng chiến chống Mĩ cứu nước

  Câu 1: Chiến thắng nào đã góp phần đánh bại chiến lược "chiến tranh cục bộ" của Mĩ. Trình bày nội dung, ý nghĩa của chiến thắng đó. Câu 2: Trong chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam có những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng? Tóm tắt cuộc tiến công và nổi dậy...
 6. T

  Toán Tìm giá trị của ẩn

  Cho phương trình (ẩn x): x^{2}-(2m+3)x+m=0 . Gọi $x_{1}$ và $x_{2}$ là 2 nghiệm của phương trình đã cho. Tìm giá trị của m để biểu thức x{_{1}}^{2}+x{_{2}}^{2} có giá trị nhỏ nhất.
 7. T

  ĐƯỜNG TRÒN

  Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Một điểm C cố định thuộc đoạn thẳng AO (C khác A và C khác O). Đường thẳng đi qua điểm C và vuông góc với AO cắt nửa đường tròn đã cho tại D. Trên cung BD lấy điểm M (với M khác B và M khác D). Tiếp tuyến của nửa đường tròn đã cho tại M cắt đường thẳng CD...
 8. T

  Toán Bài tập nâng cao về Hệ thức lượng trong tam giác vuông

  Tứ giác ABCD có các đường chéo cắt nhau ở O và không vuông góc với nhau. Gọi H và K lần lượt là trực tâm của các tam giác AOB và COD. Gọi G và I lần lượt là trọng tâm của các tam giác BOC và AOD. a) Gọi E là trọng tâm của tam giác AOB, F là giao điểm của AH và DK. Chứng minh rằng các tam giác...
 9. T

  Toán Tìm các số tự nhiên n sao cho:

  1)Sao cho: n^{2}+10n+1969 là số chính phương 2) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức H= \frac{2016}{4x^{2}-x+\frac{11}{8}}
 10. T

  Toán Tính giá trị của biểu thức

 11. T

  Toán Tìm các cặp nghiệm nguyên của phương trình

  Tìm các cặp nghiệm nguyên của phương trình 3x^{2}-xy=5
 12. T

  Toán Hệ thức lượng tam giác vuông

  1) Xét các tam giác vuông ABC có cạnh huyền BC=2a. Gọi AH là đường cao của tam giác, D và E là hình chiếu của H trên AC và AB. Tìm giá trị lớn nhất của: a) Độ dài DE; b) Diện tích tứ giác ADHE 2) Chứng minh rằng...
 13. T

  Toán Căn thức bậc hai

  Giúp mình giải mấy câu "khó nhai" này với!!! thanks ;);););););););)
Top Bottom