Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Hóa 9 cơ bản

  Vậy muốn cho ra fe(no3)3 thì phải td với hno3 hả b?
 2. N

  Hóa 9 cơ bản

  fe(oh)3 có tác dụng với mg(no3)2 kh ạ?
 3. N

  Hóa Nâng cao

 4. N

  Hóa Nâng cao

  Hòa tan 12,72g hh A gồm Cu, CuO, Cu(NO3)2 vừa đủ trong 240ml HNO3 1M thu được 224ml khí NO duy nhất (dktc) và dd B. Cho 2,7 g bột Al vào dd B cho đến khi pư xảy ra hoàn toàn ta thu duco975 KL và dd D. Cho 200ml dd NaOH vào dd D, lọc kết tủa thud uco975 nung đến khối lượng k đổi thu dc 3,06g chất...
 5. N

  Hóa bảo toàn ntố

  hòa tan hoàn toàn hh gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào HNO3 loãng,dư chỉ thu đc dd chứa 2 muối sunfat duy nhất và khí NO duy nhất. tính a
 6. N

  Hóa Tác dụng với HNO3

  thế có td với HNO3 k b?
 7. N

  Hóa nâng cao

  X và Y là các ntố thuộc phân nhóm chính, đều tạo h/c với hidro có dạng RH( R là kí hiệu của ntố X hoặc Y). Gọi A và B lần lượt là hidroxit ứng với hóa trị cao nhất của X và Y.Trong B, Y chiếm 35,323% khối lượng. Trung hòa hoàn toàn 50g dd A 16,8% cần 150 ml dd B 1M. Xác định các ntố X,Y
 8. N

  Hóa Tác dụng với HNO3

  hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S vào HNO3 (vừa đủ) thu đc dd X ( chỉ hcứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO/ Tính tỉ lệ x:y Cho mình hỏi tại sao dd X lại chứa 2 muối sunfat , nếu viết pt thì tạo la H2SO4 và muối NO3 mà nhỉ?
 9. N

  Hóa phương trình ion

  ở phái sau là H2SO4 axit mạnh cũng là chất điện li mạnh mà phải không b nhỉ? V phải là H+ + SO4 2- chứ nhỉ?
 10. N

  Hóa

  mình ns như vầy cho bạn tự suy luận nha : Trong 1 pưhh, tổng số mol nguyên tố ban đầu bằng tổng số mol nguyên tố X sau pư. Vd như cái cuôi cuối bạn hỏi, tổng số mol N trước pư (trong HNO3 ), bằng tổng số mol N sau pư ( NO3 trong muối và khí NO) Chúc bạn học tốt :)
 11. N

  Hóa phương trình ion

  viết pt ion : FeS2 + HNO3 -> Cu2S +HNO3 ->
 12. N

  Hóa 9 nâng cao

  đặt CT chung là RCO3 nCO2 (1) =0,1 mol RCO3 +H2SO4 -> RSO4 +H2O +CO2 (1) 0,1 0,1 0,1 MOL vì sau khi nung X có khí CO2 thoát ra => X chứa RCO3 X t độ -> Z +CO2 (2) BTKL : 29,3 + 0,1x98 = 13,64 + mX + 0,1x18 + 0,1x44 -> mX =19,26 g ĐLBTKL : mX =mZ +mco2...
 13. N

  Hóa 9

  ý mình là vd như : m hỗn hợp muối CO3 + mdd HCl = m muối Cl + mH2O + mCO2 đúng k b?
 14. N

  Hóa 9

  khi áp dụng ĐLBTKL có trừ nước hay khí sau phản ứng không m.n?
 15. N

  Hóa Hóa học 10

  Nguyên tố R có hóa trị cao nhất trong oxit gấp 3 lần hóa trị trong hợp chất với hiđro. a. Hãy cho biết hóa trị cao nhất của R trong oxit. b. Trong hợp chất của R với hiđro có tỉ lệ khối lượng: 11:4 Không dùng bảng tuần hoàn, cho biết kí hiệu của nguyên tử R.
 16. N

  Vật lí Lý 9

  bạn làm rõ ra giúp mình vs
 17. N

  Vật lí Lý 9

  1) Nếu cắt đôi một dây dẫn và chập hai dây lại theo chiều dài để thành một dây mới thìđiện trở thay đổi như thế nào so với lúc chưa cắt? 2) Một dây sắt có điệm trở 1,5 ôm được cắt làm 3 đoạn bằng nhau. Nếu chập 3 đầu dây lại với nhau thì chúng có điện trở là bn? 3) Một bòng đèn co ghi (220V -...
 18. N

  Hóa Bảo toàn e

  hòa tan 3,2g kim loại M (hóa trị n) vào dd H2SO4đ,n thu được 1,12l (dktc) SO2 a/ Tìm M b/ Hoa tan 6g hỗn hợp M và Fe bằng dd HNO3 1M (vừa đủ) thoát ra 0,7l N2O (dktc). Tính phần trăm khối lượng kim loại có trong hh. và V(HNO3) đã dùng Làm theo cách bảo toàn e nha
 19. N

  Ngoại ngữ 9

  câu tường thuật í bạn, kh phải bị động
 20. N

  Ngoại ngữ 9

  turn the following sentences into direct speech "He told me to rest for a while"
Top Bottom