Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Toán 10 Tính tỉ số

  cho tam giác abc có trọng tâm G ,gọi I là trug điểm của AG,P là điểm thỏa mãn vectoBC+6 vectoPC=vecto0.Gọi K là giao điểm của PI và AB.Tính tỉ số AK/AB
 2. T

  Toán 10 Tìm m thỏa mãn bất phương trình

  Giúp em giải với ạ(vẽ bảng biến thiên nữa thì hay quá ạ)
 3. T

  Toán 10 Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn

  Giúp em bài này với ạ
 4. T

  Toán 11 Tổ hợp xác suất

  Cho 1 đa giác có n cạnh(n>=6) .Hỏi có bao nhiêu cách để thành lập đa giác a,Có đỉnh thuộc đỉnh của đa giác và có chung với đa giác đúng 1 cạnh b,Có đỉnh thuộc đỉnh của đa giác và có chung với đa giác đúng 2 cạnh
 5. T

  Toán 10 Giải phương trình chứa tham số

  Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 2(x^2 + 2x)^2 - (4m - 3)(x^2 + 2x) + 1 - 2m = 0 có đúng 3 nghiệm thuộc [-3;0]
Top Bottom