Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Hóa Polymer Anion là gì

    Polymer Anion là gì Chất trợ lắng polymer Các hạt lơ lửng trong nước không thể được loại bỏ hoàn toàn bằng cách lắng cặn. Thông thường các hạt nặng và lớn lắng xuống dễ dàng. Nhưng các hạt nhỏ và nhẹ hơn lắng rất chậm hoặc trong một số trường hợp nó hoàn toàn không lắng. Do đó, bước trợ lắng...
Top Bottom