Kết quả tìm kiếm

 1. L

  Toán Toán lớp 10

  Liệt kê các phân tử của tập hợp:{xR | -5x+2=0} Cho hình bình hành ABCD tâm 0.Tìm vectơ : a. Bằng b. Cùng phương
 2. L

  Toán Lớp 10

  Cho mình hỏi? Làm thế nào gõ được các kí tự toán học trên diễn đàn vậy
 3. L

  Văn [Lớp 10] Nghị luận xã hội

  [Đề: Suy nghĩ của em về việc đọc sách và việc tự học ]. mình không biết là khi viết văn sẽ trình bày như thế nào vì có cả 2 vấn đề ở đây là việc đọc sách và việc tự học. Nếu đề chỉ có việc đọc sách hoặc việc tự học thí mình sẽ dễ hơn
 4. L

  Văn Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

  Cho mình ý kiến đi : suy nghĩ của em về việc đọc sách và tự học. dàn bài thôi
 5. L

  Văn [Lớp 10] : Dạng văn nghị luận

  Nếu ý nghĩa của việc đọc sách và việc tự học:):):)
Top Bottom