Kết quả tìm kiếm

 1. Trung Lê Tuấn Anh

  Vật lí Lý 10 động lực học chất điểm

  F1=m.a=F2 vì F1 vuông góc với F2 nên Fhl=F_{1}\sqrt{2}=ma\sqrt{2}\rightarrow a'=a\sqrt{2}=2\sqrt{2}(m/s^{2}) a, a_{1}=\frac{v_{2}-v_{1}}{t_{1}}=1(m/s^{2}) a2=0 a_{3}=\frac{v_{3}-v_{2}}{t_{3}}=-1.5(m/s^{2}) b,F_{c}=m.a_{3}=100.1,5=150(N) c,F_{k1}=F_{hl}+F_{c}=ma_{1}+F_{c}=250(N)...
 2. Trung Lê Tuấn Anh

  Vật lí lực ma sát

  Fms=N.m=1000(N)>100(N)=Fk vậy vật không di chuyển tương tự
 3. Trung Lê Tuấn Anh

  Vui cười Anime, anime drama,... <3

  one piece ,sword art online , naruto ,......
 4. Trung Lê Tuấn Anh

  Vật lí Lực ma sát

  tham khảo nha
 5. Trung Lê Tuấn Anh

  Vật lí [Lớp 11] Bài tập

  Câu 4 : E_{1}=\frac{k.q_{1}}{AM^{2}}=13500(V/m) E_{2}=\frac{k.q_{2}}{BM^{2}}=18000(V/m) E=\left | E_{1}-E_{2} \right |=4500(V/m) Câu 5 : W=Pt=75\times 1800=135000(J)=0.0375(kWh) Câu 6 : E_{b}=6(V); r_{b}=2 (\Omega ) R_{m}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}=2(\Omega )...
 6. Trung Lê Tuấn Anh

  Vật lí bóng đèn

  tách làm gì chia xong rồi cosi luôn cho nhanh mà
 7. Trung Lê Tuấn Anh

  Vật lí bóng đèn

  ukm bài này dễ mà mình tiện nên copy đăng lên vậy nhưng kiểu gì cũng phải gọi mà chỉ có làm tắt thôi chứ kiểu gì cũng phải làm như vậy mà đây là 2 ý hay 1 ý vậy có P=I^{2}R=\frac{E^{2}R_{0}}{(R_{0}+r)^{2}}=\frac{E^{2}}{(\sqrt{R_{0}}+\frac{r}{\sqrt{R_{0}}})^{2}}\leq \frac{E^{2}}{4r}=18 PMAX=18...
 8. Trung Lê Tuấn Anh

  Vật lí bóng đèn

  tham khảo nha
 9. Trung Lê Tuấn Anh

  Toán GTLN, GTNN của đa biểu thức

  sai đề rồi 2x^{2}-4x+1=2(x-1)^{2}-1\geq -1 có giá trị nhỏ nhất chứ không có giá trị lớn nhất
 10. Trung Lê Tuấn Anh

  Tìm hợp lực

  hợp lực giữa F1 và F2 là F'=F_{1}-F_{2}=4(N) hợp lực của F' và F3 là F''=\sqrt{F'^{2}+F_{3}^{2}}=4\sqrt{2}(N)
 11. Trung Lê Tuấn Anh

  Vật lí [Lớp 11] Bài tập

  giải bài nào vậy bạn
 12. Trung Lê Tuấn Anh

  Toán [toán 11]-xác suất -kiểm tra cách giải -

  5 người vào 2 quầy 4C2 là chọn ra 2 quầy để 5 người vào 2^5 là số cách để 5 người vào 2 quầy người 1 có 2 cách chọn người 2 có 2 cách chọn người 3 có 2 cách chọn người 4 có 2 cách chọn người 5 có 2 cách chọn có 2^5 cách để 5 người vào 2 quầy
 13. Trung Lê Tuấn Anh

  Toán [toán 11]-xác xuất -

  n(\Omega )=5^{6}=15625 n(A)=A^{5}_{6}.5=3600 P(A)=\frac{144}{625}
 14. Trung Lê Tuấn Anh

  Toán tổ hợp xác suất khó

  tham khảo nha
 15. Trung Lê Tuấn Anh

  Toán [toán 11]-xác suất -kiểm tra cách giải -

  n(B)=4C2\times 2^{5}=192 n(\Omega )=4^{5}=1024 P(B)=\frac{3}{16}
 16. Trung Lê Tuấn Anh

  CLB Mê Vật lí [CLB Mê Vật Lí] Hiện tượng vật lí

  HT 16:Quay cái lọ, hòn bi cũng quay theo, cuối cùng lực li tâm làm hòn bi dính chặt vào thành lọ và khi nâng lọ lên hòn bi cũng không bị bắn ra ngoài. HT 17: quay tròn mỗi quả trứng trên đĩa, quả nào tiếp tục quay lâu hơn là quả đã luộc HT 18: Ma sát khô giữa các sợi của dây biến thành ma sát...
 17. Trung Lê Tuấn Anh

  Vật lí Đề Lí đó đây

  tham khảo nha
 18. Trung Lê Tuấn Anh

  Vật lí Đề Lí đó đây

  tham khảo nha
 19. Trung Lê Tuấn Anh

  Toán [Lớp 10] Tìm x

  \leftrightarrow (x+\sqrt{x^{2}+12})(x-\sqrt{x^{2}+12})=\frac{24(x-\sqrt{x^{2}+12})}{\sqrt{x^{2}+12}} \leftrightarrow x^{2}-x^{2}-12=\frac{24(x-\sqrt{x^{2}+12})}{\sqrt{x^{2}+12}} \leftrightarrow \sqrt{x^{2}+12}=-2(x-\sqrt{x^{2}+12}) \leftrightarrow \sqrt{x^{2}+12}=2x\leftrightarrow...
 20. Trung Lê Tuấn Anh

  CLB Mê Vật lí [CLB Mê Vật Lí] Phòng thí nghiệm Vật lí

  HT6: trong một chiếc cốc úp trên 1 lớp chất lỏng như TN thì áp suất không khí vẫn bằng áp suất khí quyển khi ta đốt nến thì không khí sẽ bị đốt hết nên áp suất trong cốc nhỏ hơn áp suất khí quyển mà cốc lại úp vào nước không thể nhận thêm không khí nên nước được hút lên để áp suất không khí...
Top Bottom