Kết quả tìm kiếm

 1. kimnguu2003

  Hóa 9

  A là dd H2SO4 . B là dd NaOH 1. Trộn 50ml dd A vs 50ml dd B được dd C. Choquỳ tím vào C thấy quỳ tím chuyển màu đỏ. Thêm từ từ 20ml dd NaOH 0.1 M vào dd C thấy quỳ tím trở lại màu tím 2. Trộn 50ml dd A vs 100ml dd B được dd D. Cho quỳ tím vào D thấy quỳ tím chuyển màu xanh. Thêm từ từ 60ml dd...
 2. kimnguu2003

  Ngoại ngữ Anh 9

  Life has changed a lot over the past 50 years, and there are many good pastimes which seem to be dying out. Work in groups and search for a past tradition or pastime which you highly appreciate give reasons why you like it work out a plan to help preserve it Then make a...
 3. kimnguu2003

  Toán [TOÁN 9] Hệ thức lượng trong tam giác vuông

  Giúp mình giải câu 1b vs câu 3
 4. kimnguu2003

  Hóa Hóa 9

  Giúp mình giải câu 4.2 vs
 5. kimnguu2003

  Hóa Hóa 9

 6. kimnguu2003

  Toán 9

  Giúp mình giải bài này vs
 7. kimnguu2003

  Hóa 9

  Làm sao để phân biệt đc CaO vs Ca(OH)2
 8. kimnguu2003

  Hóa Hóa 9

  Hoà tan trong nước 0,325g một hỗn hợp gồm 2 muối Natriclorua và Kaliclorua. Thêm vào dung dịch này một dung dịch bạc Nitrat lấy dư- Kết tủa bạc clorua thu được có khối lượng là 0,717g. Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp. Giúp mình vs nha :r2
 9. kimnguu2003

  Hóa 9

  Hòa tan hoàn toàn 3,48g một oxit sắt vào dd HCl dư, thu đc dd X. Cho t/d vs dd NaOH dư, lọc tách kết tủa rồi đem nung trong kkhí đến khối lượng ko đổi, thu đc 3,6g chất rắn khan. X/đ cthức của oxit sắt
Top Bottom