Kết quả tìm kiếm

 1. Blacklead Gladys

  Toán 8 Ôn tập

  Bài 4: 1) Bóng của một cột điện DE trên mặt đất có độ dài EF là 1,6 m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt \mathrm{AB} cắm vuông góc vói mặt đất có chiều cao so vớii mặt đất là 1,8 \mathrm{m} và có bóng \mathrm{BC} trên mặt đất dài 0,4 \mathrm{m}. Tính chiều cao của cột điện. 2) Cho tam giác...
 2. Blacklead Gladys

  Toán 8 BĐT bunhia

  MN GIÚP E BÀI 21 ; 22 VS AK
 3. Blacklead Gladys

  Toán 8 Bất đẳng thức đưa về 1 biến

  MN GIÚP E BÀI 20 ; 21 VS AK 20. Cho các số dương a, b, c thōa mãn 3(a+b+c)+4 \leq \frac{27}{4} a b c Chứng minh P=a+b+c \geq 4.
 4. Blacklead Gladys

  Toán 8 Bất đẳng thức đưa biến về 1 vế (P2)

  MN GIÚP E BÀI 18 ; 19 VS AK
 5. Blacklead Gladys

  Toán 8 bất đẳng thức đưa về 1 biến (P1)

  mn giúp e bài 16 ; 17 vs ak . GẤP NHA MN !!!
 6. Blacklead Gladys

  Toán 8 Bất đẳng thức

  mn giúp e bài 14 ; 15 vs ak . e cần gấp 14. Cho x>0. Chứng minh các bất đẳng thức x^{3}+x^{2}+3 \geq 5 x \quad ;\frac{1}{x^{2}-x+3} \leq \frac{4-x}{9} \quad(x<3) . 15. Cho hai số dương a, b thỏa mãn 2 a+b \leq 1. Chứng minh \frac{1}{a}+\frac{1}{b} \geq 8(1-a) \text {. }
 7. Blacklead Gladys

  Vật lí 8 ĐỘNG NĂNG ; CƠ NĂNG ; THẾ NĂNG

  Câu 1 : Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng, khi nào vật có động năng bằng không ? A. Khi vật đang đi lên B. Khi vật đang rơi xuống C. Khi vật lên tới điểm cao nhất D. Khi vật chạm đất
 8. Blacklead Gladys

  Vật lí 8 Đề cương ôn tập

  Câu 1 : Trường hợp nào dưới đây không có công cơ học? A. Người thợ mỏ đẩy xe gòong chuyển động. B. Hòn bi đang lăn trên mặt bàn có ma sát. C. Lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao. D. Hòn bi đang lăn trên mặt bàn nhẵn. Câu 2 :Khi sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên cao, nếu góc...
 9. Blacklead Gladys

  Toán 8 bđt caunchy ngược dấu

  mn giúp e bài 22 ; 23 vs ak
 10. Blacklead Gladys

  Toán 8 Kỹ thuật nhân-chia ; thêm-bớt các hạng tử

  mn giúp mk bài 20 ; 21 vs ak
 11. Blacklead Gladys

  Toán 8 kỹ thuật chọn điểm rơi - bđt caunchy

  mn giúp e bài 18 ; 19 ak
 12. Blacklead Gladys

  Toán 8 BĐT CAUNCHY P2

  Mn giúp e bài 16 ; 17 vs ak
 13. Blacklead Gladys

  Toán 8 bất đẳng thức dạng phân thức

  mn giúp em bài 26 ; 27 vs ak 26. Cho a;b;c > 0. CMR a) \dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c} \ge \dfrac{2}{a+b} + \dfrac{2}{b + c} + \dfrac{2}{c +a} b) \dfrac{4}{a} + \dfrac{5}{b} +\dfrac{3}{c} \ge 4 \left (\dfrac{3}{a+b} + \dfrac{2}{b+c} + \dfrac{1}{c +a} \right )
 14. Blacklead Gladys

  Toán 8 kỹ thuật đỗi xứng trong bđt

  mn giúp e bài 23 ; 24 vs ak
 15. Blacklead Gladys

  Toán 8 bất đẳng thức cơ bản

  mn giúp e bài 21 và 22 vs ak
 16. Blacklead Gladys

  Toán 8 Cho x,y,z không âm, $x+y+z=1$. CM $xy+xz\le \frac14$

  mn giúp e bài 19 ; 20 vs ak 19. Cho x, y, z \geq 0 thỏa mãn x+y+z=1. Chứng minh rằng x y+x z \leq \dfrac{1}{4}. 20. Cho các số thực a, b thỏa mãn a>b vì a b=2. Chứng minh P=\dfrac{a^{2}+b^{2}-3}{a-b} \geq 2 .
 17. Blacklead Gladys

  Toán 8 bất đẳng thức caunchy

  mn giúp e bài 17 ; 18 vs ak
 18. Blacklead Gladys

  Toán 8 bất đẳng thức bs biến bị chặn

  1. Cho -2 \leq a,b,c \leq 5 thỏa mãn a+2b+3c \leq 2. Chứng minh a^2+2b^2+3c^2 \leq 66 2. Cho 0 \leq a,b \leq 1. Chứng minh ab^2-a^2b \leq \dfrac{1}{4}
 19. Blacklead Gladys

  Toán 8 chứng minh bđt

  1. Cho 0 \leq x,y \leq 1. Chứng minh: a) (1+x)^2 \geq 4x^2 b) (1+x+y)^2 \geq 4(x^2+y^2) 2. Cho 0 \leq a,b,c \leq 1. Chứng minh 3+a^3b^2+b^3c^2+c^3a^2 \geq 2(a^3+b^3+c^3)
 20. Blacklead Gladys

  Toán 8 bài tập nâng cao về bđt

  1. Cho 0 \leq a,b \leq 1. Chứng minh rằng 0 \leq \dfrac{a}{1+b}+\dfrac{b}{1+a} \leq 1 2. Cho 0 \leq a,b,c \leq 1. Chứng minh \dfrac{1}{1+b+ca}+\dfrac{1}{1+c+ab}+\dfrac{1}{1+a+bc} \leq \dfrac{3}{a+b+c}
Top Bottom