Kết quả tìm kiếm

 1. Trần m.r.anh

  Toán [Lớp 8] Phép cộng và phép trừ các phân thức đại số

  1)a)\frac{X^{2}}{(X+1)}+\frac{2X}{X^{2}-1}-\frac{1}{1-X}+1 b)\frac{1}{x^{3}-x}-\frac{1}{(x-1)x}+\frac{2}{x^{2}-1} c)\frac{1}{(a-b)(a-c)}+\frac{1}{(b-c)(b-a)}+\frac{1}{(c-a)(c-b)} d)\frac{1}{2x+3}-\frac{1}{2x-3}+\frac{x-2}{2x^{2}-x-3}...
 2. Trần m.r.anh

  Toán [lớp 8]phép cộng và phép trừ các phân thức đại số

  1)\frac{1}{2x+3}-\frac{1}{2x-3}+\frac{x-2}{2x^{2}-x-3}
 3. Trần m.r.anh

  Toán hình thoi

  bài 136,137,138,139,140 sbt
 4. Trần m.r.anh

  Toán [lớp 8]các dạng toán về tìm mẫu thức chung,và cộng trừ nhân chia các phân thức đại số

  cho hai biểu thức: A=\frac{1}{x^{2}}+\frac{1}{x+5}+\frac{x-5}{x(x+5)} B=\frac{3}{x+5} chứng tỏ A=B
 5. Trần m.r.anh

  phân tích đa thức thành nhân tử

  a)2x^{2}-5x-7 b)3x^{2}-5x-2 c)3x^{4}+4x^{2}-7
 6. Trần m.r.anh

  tìm max

  tìm max B=5-14x-7x^2
 7. Trần m.r.anh

  Toán tìm min và max

  tìm min C=x^2-10x tìm max C=6x-x^2
 8. Trần m.r.anh

  Toán ôn thi học kì 2 lớp 7

  dưới đây toàn là bài khó 1)cho f(x)=ax^3+bx^2+cx+d trong đó a,b,c,d thuộc Z và thỏa mãn b=3a+c.Chứng minh rằng f(1).f(-2) là bình phương của một số nguyên. 2)cho đa thức f(x)=ax^2+bx+c với a,b,c là hằng số.Hãy xác định a,b,c biết f(1)=4,f(-1)=8 và a-c=4 3)cho...
 9. Trần m.r.anh

  đề thi học kì 2 lớp 7

  các bạn giúp mình với nha : câu 7,câu 8,câu 9,câu 10. câu 7:cho đa thức f(x)=x^2015-2000x^2014+2000x^2013-....+2000x-1 tính giấ trị của đa thức tại x=1999 câu 8:cho f(x)=ax^2+bx+c.Chứng tỏ f(-2) nhân f(3) bé hơn hoặc bằng 0 nếu 13a+b+2c=0 câu 9:cho f(x)=ax^2+bx+c bằng 0 với mọi giá trị của x...
 10. Trần m.r.anh

  đề thi học kì 2 lớp 7

  khó quá đi
 11. Trần m.r.anh

  đề thi học kì 2 lớp 7

 12. Trần m.r.anh

  đề thi học kì 2

  Dưới đây toàn là bài khó các bạn nghĩ giúp mk với nha. mình đau lòng quá bài khó mak
 13. Trần m.r.anh

  Toán ôn thi học kì 2 lớp 7

  cho đa thức f(x) thỏa mãn f(x)+x.f(-x)=x+1 với mọi giá trị của x.tính f(1)
 14. Trần m.r.anh

  Toán Ôn thi học kì 2

 15. Trần m.r.anh

  ôn thi học kì 2 lớp 7

  chứng minh các đa thức f(x)=x^2-x-1,g(x)=9x^2-12x+17,M(x)=3x^2+12x+21 không có nghiệm
 16. Trần m.r.anh

  ôn thi học kì 2 lớp 7

  tìm nghiệm của đa thức sau:f(x)=x(2-x) cho đa thức g(x)=-2ax+1.tìm g(2)biết g(-1)=5
 17. Trần m.r.anh

  tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.tính chất ba đường trung trực của tam giác

  1)CHO TG ABC VUÔNG TẠI A.VẼ AH VUÔNG VỚI BC TẠI H.TIA PHÂN GIÁC GÓC HAB CẮT BC TẠI D.TIA PHÂN GIÁC GÓC HAC CẮT BC TẠI E. CM: GIAO ĐIỂM CÁC ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC ABC LÀ GIAO ĐIỂM CÁC ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC ADE. 2)CHO TAM GIÁC ABC CÓ AC>AB.TRÊN CA LẤY E SAO CHO CE=AB.CÁC ĐƯỜNG TRUNG...
 18. Trần m.r.anh

  Tia phân giác của một góc.tính chất 3 đường phân giác của một góc.

  cho tg abc vuông tại a.kẻ ah vuông với bc.tia phân giác góc hac cắt tia phân giác góc ahc tại i.tia phân giác góc ahb cắt bc ở d.cm:ci đi qua trung điểm của ad
Top Bottom