Kết quả tìm kiếm

 1. quanbeo123

  Tính giá trị của biểu thức

  Tính giá trị của biểu thức P=x^3-4y^2-2015x^2+8xy+64 tại x=2011;y=2015
 2. quanbeo123

  Hình vuông

  Bài 1: Cho tam giác ABC. Về phía ngoài tam giác dựng các hình vuông ABDE, ACFG. CMR đường cao AH của tam giác ABC đi qua trung điểm M của đoạn thẳng EG Bài 2: Cho hình vuông ABCD. M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC. Gọi I là giao điểm của CM và DN. CMR AI=AD
 3. quanbeo123

  Hiệu suất - Lượng chất dư

  Bài 1: Trong 1 bình kín chứa 2 mol O2 và 3 mol SO2 có xúc tác V2O5. Nung nóng bình 1 thời gian thu được khi B a/ Nếu hiệu suất pư là 80% thì có bao nhiêu mol SO3 sinh ra b/ Nếu tổng mol các khí trong B là 4,25 mol. Tính hiệu suất pư oxi hóa SO2 Bài 2: Dẫn 1 lượng CO qua ống chứa 20g bột CuO ở...
 4. quanbeo123

  Toán Toán 8[Hình]

  Cho tam giác ABC. Gọi D, M, E theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA. Kẻ đường cao AH a/ CM tứ giác ADME là hình bình hành, HDEM là hình thang cân b/ Để tứ giác ADME là hình vuông thì tam giác ABC cần có điều kiện gì? c/ CM ED là phân giác của góc AEH
 5. quanbeo123

  Toán [Lớp 8] Đại số

  Bài 1: Cho a^{2}+b^{2}=1;c^{2}+d^{2}=1 và ac+bd=0. CMR:ab+cd=0 Bài 2: Xác định hệ số b, c sao cho đa thức x^{4}+x^{3}+2x^{2}-7x-5 phân tích thành tích hai đa thức x^{2}+2x+5 và x^{2}+bx+c
 6. quanbeo123

  Bài tập về hiệu suất

  Bài 1:Đốt 10,8g Al trong bình chứa 8,96 lít O2 dư. Sau phản ứng sinh ra 5,1g Al2O3. Tính H theo 2 cách(C1:Tính theo lượng sản phẩm, C2:Tính theo chất tham gia). Bài 2:Đốt 5,4g Al trong bình chứa O2 dư. Biết H=85% a/ Tính khối lượng Al2O3 sinh ra b/ Tính % khối lượng các chất sau phản ứng
 7. quanbeo123

  Vật lí Vận tốc

  uk 25 km chứ không phải 25 km/h
 8. quanbeo123

  Vật lí Vận tốc

  Trên một đường thẳng có 2 xe chuyển động đều với vận tốc không đổi. Xe 1 chuyển động với vận tốc V1=35 km/h. Nếu đi ngược chiều nhau thì sau 30 phút khoảng cách giữa 2 xe giảm 25 km/h. Nếu đi cùng chiều nhau thì sau bao lâu khoảng cách giữa chúng thay đổi 5 km?
 9. quanbeo123

  PTHH

  Cho hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO có khối lượng 24g. Biết khối lượng CuO lớn hơn Fe2O3 là 8g. Dùng CO để phản ứng hoàn toàn hỗn hợp trên thì sau phản ứng thu được bao nhiêu gam kim loại. Tính thể tích CO cần dùng. Biết dư 10%
 10. quanbeo123

  BT về Ác si mét

  Móc quả cầu bằng kim loại vào lực kế thấy lực kế chỉ 9N. Khi nhúng chìm quả cầu vào bình chia độ đựng nước hình trụ tròn thì thấy lực kế chỉ 6N đồng thời cột nước trong bình tăng thêm 2cm. Hãy xác định tiết diện đáy của bình. Biết dn=10000 N/m^3
 11. quanbeo123

  BT về CTHH

  Bài 1: a/ Cho muối ngậm nước có dạng CaSOy.nH2O chứa 4g H2O trong 1 mẫu 19,11g. Xđ CTHH b/ Đun 14,3g Na2CO3. XH2O thì thấy khối lượng muối khan nhẹ hơn khối lượng ban đầu là 9g. Xđ CT muối ngậm nước c/ Trong muối ngậm nước CuSOy.nH2O có %mCu=25,6%. Xđ CTPT muối d/ Cho muối A2CO3. nH2O có...
 12. quanbeo123

  Vật lí BT về Ác Si Mét

  Thả 1 vật bằng nhôm có hình lập phương cạnh a= 6cm vào chậu đựng thủy ngân a/ Tại sao nhôm nổi trên mặt thủy ngân b/ Đổ nước vào chậu thủy ngân sao cho mực nước ngang với mặt trên của khối nhôm - Tìm chiều cao của lớp nước - Mặt dưới của khối nhôm chịu một áp suất bao nhiêu. Biết trọng lượng...
 13. quanbeo123

  Toán Bài tập đại

  Rút gọn biểu thức: (2x+3)^2-8x^2(x+1)+1
 14. quanbeo123

  bài tập về đại số

  Bài 1: Biết số tự nhiên a chia cho 5 dư 1, số tự nhiên b chia cho 5 dư 2. Chứng minh rằng: tổng các bình phương của hai số a và b chia hết cho 5. Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: (x-1)(x+2)(x+3)(x+6). Bài 3: Cho a,b,c là một số nguyên. Tìm a và b sao cho: ax^2+bx+c=bx^2-cx+a
 15. quanbeo123

  Toán [Lớp 8] Đại số

  Bài 1: CMR: x^2-6x+10+y^2 với mọi x,y Bài 2: Xác định a, b, c ,d thỏa đẳng thức sau với mọi giá trị của x (ax+b)(x^2+cx+1)=x^3-3x+2
 16. quanbeo123

  Toán Xác định hệ số a

  Xác định hệ số a để đa thức x^4+ax^2+1 chia hết cho x^2+2x+1
 17. quanbeo123

  Vật lí giải bài tập về lực đẩy Ác simét

  Bài 1: 1 vật được treo vào lực kế. Nếu nhúng vật chìm trong nước thì lực kế chỉ 30N, nhưng nếu nhúng chìm vật trong dầu thì lực kế chỉ 34N. Hãy tính Vv và mv. Biết dn=10000 N/m^3, dd=8000 N/m^3.
 18. quanbeo123

  BT về CTHH

  Bài 1: Một khoáng vật chứa 31,3% Si, 53,6% O còn lại là Al và Be. XĐCT khoáng vật
 19. quanbeo123

  Vật lí bài tập về lực đẩy Ác si mét

  Thả 1 vật hình cầu có thể tích là V vào dầu hỏa thấy 1/2 thể tích của vật bị chìm trong dầu. a/ Tính D của chất làm quả cầu biết D dầu = 800 kg/m^3 b/ Biết m của vật là 0,2 kg. Tính Fa tác dụng lên vật
 20. quanbeo123

  Các bài toán về hình thang cân

  Bài 1: Cho tam giác đều ABC. M là điểm nằm trong tam giác ABC. Đường thẳng qua M song song với BC cắt AB ở D, đường thẳng qua M song song với AC cắt BC ở E, đường thẳng qua M song song với AB cắt AC ở F. CMR: a/ Các tứ giác ADMF, BDMF, CFME là các hình thang cân b/ MB - MC < MA < MB + MC. Bài...
Top Bottom