Kết quả tìm kiếm

 1. lovely12345678

  toán 10

  trong mp oxy cho a(0;9), b(9;0), c(3;0) tìm tọa độ điểm m thuộc đường thẳng x-2y-1=0 sao cho diện tích tam giác abm=15
 2. lovely12345678

  toán 10

  chứng minh sinxsin(60-x)sin(60+x)=1/4sin 3x
 3. lovely12345678

  Toán Tìm Min

  Cho x,y dương và x+y=\frac{5}{4} Tìm gtnn của p=\frac{4}{x}+\frac{1}{4y}
 4. lovely12345678

  Toán Toán 10

  Rút gọn bt : sin^{2}x.tanx+cos^{2}x.cotx+2sinx.cosx
 5. lovely12345678

  Hóa hóa 10

  hòa tan hết 6,84 g mg và al (tỉ lệ 5:4) trong h2so4 loãng (dùng dư 10% so với lượng phản ứng ) thu được dung dịch A . cho 373 ml ba(oh)2 1M vào dung dịch A thu được bao nhiêu g kết tủa? A.102,639 B.101,079 C.101,79 D.102,69
 6. lovely12345678

  toán 10 khó

  giúp tớ với!!!!!!!!! biết tanx=2b/a-c. Gía trị biểu thức A=a.cos^2x+2bsinx.cosx+c.sin^2x bằng
 7. lovely12345678

  toán 10 khó

  giúp tớ với!!!!!!!!! biết tanx=2b/a-c. Gía trị biểu thức A=a.cos^2x+2bsinx.cosx+c.sin^2x bằng
Top Bottom