Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Bài tập về pH

  Cho 2.2 lít dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với V lít dung dịch HCl thu được dung dịch A có pH = 12 tính V và nồng độ mol/lit các ion trong dung dịch A
 2. N

  Toán Tích vô hướng của 2 vecto

  Cho A(0,8) B(8,0) C(4,0) Gọi M là điểm thuộc cạnh AC của tam giác ABC sao cho OM vuông góc với MB ( O là gốc tọa độ )
 3. N

  Giải thích hiện tượng giúp mk với

  Cu(oh)2 tác dụng với hcl thì ra dung dịch màu xanh lam còn CuO tác dụng với Hcl thì ra dung dịch màu xanh lục dù 2 cái cùng tạo ra CuCl2
 4. N

  hóa 10

  mấy bạn giải giúp mk bài này nha: Nguyên tử X có tổng số hạt là 193 trong đó số p là 56 tìm nguyên tử khối. bài 2 nguyên tử sắt được hình dung như một khối cầu có bán kính r= 1.27x10^-10 m và có khối lượng nguyên tử bằng 55.85u a) tính khối lượng riêng (g/cm3) của nguyên tử sắt b) tính khối...
Top Bottom