Kết quả tìm kiếm

 1. lehuong1104

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

 2. lehuong1104

  [Dịch thuật] Word order - better order better translation

  1. Hòn đảo là thiên đường cho những du khách muốn tắm nắng trong khung cảnh yên bình. The island is a paradise for tourists who want to sunbathe in a peaceful setting. 2. Cô ấy đã tìm được bạn đời phù hợp thông qua một công ty hẹn hò trên máy tính. She found her right life partner via an online...
 3. lehuong1104

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  EXERCISE 13 Question 25: The discovery was a major _____________for research workers. A. breakthrough B. break-in C. breakdown D. breakout Question 26: I accidentally _______________Mike when I was crossing a street downtown yesterday. A. lost touch with B. kept an eye on C. paid...
 4. lehuong1104

  [Dịch thuật] Word order - better order better translation

  04 1. Tôi không chỉ ngồi đó đợi anh ấy hơn một tiếng đồng hồ mà anh ấy còn bỏ mặc tôi trả tiền hoá đơn. Not only did he make me waiting for over an hour but he also left the bill for me to pay. 2. Ngoc Lan: Anh ấy đang khiến tôi phát điên với những trò đùa ngu ngốc của mình. He is driving me...
 5. lehuong1104

  [Dịch thuật] Word order - better order better translation

  1. Họ đã lên kế hoạch để gây quỹ từ một số tổ chức. =>They plan to raise fund from some organizations. 2. Cô đã phải gánh chịu cơn thịnh nộ của cha mình khi kết hôn mà không có sự đồng ý của ông =>She had to suffer from her father's rage when getting maried without his permission.
 6. lehuong1104

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  EXERCISE 10 Question 19: I have a mere___________of German. A. smattering B. knowledge C. acquaintance D. command Question 20: Please don't ____________a word of this to anyone else, it's highly confidential. A. breathe B. speak C. pass D. mutter
 7. lehuong1104

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  EXERCISE 9 Question 17: I can’t stand the car_____________. Therefore, I hate traveling by car. A. illness B. sickness C. ailment D. disease Question 18:You will have to_____________your holiday if you are too ill to travel. A. put aside B. call off C. back out D. cut down
 8. lehuong1104

  [Dịch thuật] Word order - better order better translation

  1. Tôi phân vân không biết sáng nay có đến đó không nữa. =>I wonder whether I will go there this morning. 2. Tôi cân đó đông đếm các lựa chọn của mình trước khi quyết định ứng tuyển công việc đó. =>I weighed up the pros and cons before deciding to apply for that job.
 9. lehuong1104

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

 10. lehuong1104

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

Top Bottom