Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Vật lí [Lớp 10] động học chất điểm

    mn giải hộ mk bài này vs, thanks trước ạ:):): 1 tàu hoả gồm nhiều toa cùng chiều dài l=12m. đi qua trước mặt 1 quan sát viên. Thời gian toa 1 đi qua là t1=1s; thời gian toa 2 đi qua là t2=1,5s. Cho biết tàu chuyển động biến đổi đều. Hãy tính: a/ Gia tốc của tàu. b/ Các vận tốc của tàu...
Top Bottom