Kết quả tìm kiếm

 1. Y

  Hoá 8

  Bài 1 Sắt tác dụng với dung dịch CuSO4 theo phương trình: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Nếu cho 11,2 g sắt vào 40 g CuSO4. Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng. Bài 2 Cho sắt tác dụng với dd axit H2SO4 theo sơ đồ sau: Fe + H2SO4...
 2. Y

  Chào bạn

  Chào bạn
 3. Y

  Hóa Bán kính của nguyên tử

  Bạn làm tắt quá mình không hiểu
 4. Y

  Hóa nâng cao

  Bài này chỉ có 1 trường hợp thôi bạn
Top Bottom