Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Hóa Tính m br

  Cho 8,96 lít hỗn hợp khí metan và axetilen phản ứng với dd brom dư. Sau phản ứng,thu đc 3,36 lít khí thoát ra khỏi dd. Thể tích các khí đo ở đktc. a. Viết PTHH cho các phản ứng b.Thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu c.Tính khối lượng brom tham gia phản ứng
 2. T

  Tâm sự Một chút phiền não luôn ở trong lòng

  Chào mọi người, lâu lâu lên đây trải lòng 1 chút.... Bố mẹ tôi bảo nếu đậu chuyên thì có người đưa người nước ( trường chuyên xa mà nội trú nữa cho về có hai tuần 1 lần à :)) ), còn rớt thì về trường làng tự đạp xe đi học, tôi thấy chuyện rớt mà đạp xe thì chả sao cả, cũng được không đến nỗi...
 3. T

  Hóa 9 Tìm công thức 2 axit no đơn chức, đồng đẳng liên tiếp

  n c2h5oh tính ở đâu vậy bạn
 4. T

  Hóa 9 Tính độ tăng khối lượng của bình đựng dung dịch Brom.

  tính câu b,c cho em đc ko ạ
 5. T

  Hóa 9 Xác định công thức phân tử của rượu và axit.

  Trộn m1 gam một rượu đơn chức với m2 gam một axit đơn chức rồi chia hỗn hợp làm 3 phần bằng nhau - Cho phần 1 tác dụng hết với Na thấy thoát ra 3,36 lít H2(đktc) - Đốt cháy hoàn toàn phần 2 thu được 39,6 gam CO2 - Đun nóng phần 3 với H2SO4 đặc thì thu được 10,2 gam este. Hiệu suất phản ứng este...
 6. T

  Hóa 9 Xác định CTPT của 2 acid hữu cơ

  giúp em bài này với ạ
 7. T

  Hóa 9 Tìm CTCT và % số mol của 2 chất trong hỗn hợp

  => nx + my = 0,11 0,11 số này lấy ở đâu ạ???
 8. T

  Hóa 9 tính a và tìm ctpt của B

  dạ giờ em coi lại đề bài bị lỗi thật ạ
 9. T

  Hóa 9 tính a và tìm ctpt của B

  vậy kết quả đúng đúng không chị???
 10. T

  Hóa 9 Tìm CTCT và CTPT X

  phương trình cuối điều kiện là gì ạ??
 11. T

  Hóa 9 Xác định công thức phân tử của A và B, thành phần phần trăm mỗi chất trong hỗn hợp X.

  Đề hidrat hóa (loại H2O) toàn 26,5 g hỗn hợp X gồm 2 rượu no, đơn chức A và B được 17,5 g hỗn hợp 2 anken. Biết Anken có khối lượng phân tử lớn hơn có tỉ khối đối với oxi nhỏ hơn 2. a) Xác định công thức phân tử của A và B, thành phần phần trăm mỗi chất trong hỗn hợp X. b) xác định các chất...
 12. T

  Hóa 10 Xác định công thức phân tử của các hidrocacbon và tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A.

  Hỗn hợp A gồm hiđro, một parafin và hai olefin là đồng đẳng liên tiếp. CHo 560ml đi qua ống chứa bột niken nung nóng được 448 ml hỗn hợp khí A1 lội qua bình nước brom thấy nước brom nhạt màu một phần và khối lượng bình nước brom tăng thêm 0,343 gam. Hỗn hợp khí A2 đi ra khỏi bình nước brom chiếm...
 13. T

  Hóa 9 Tìm ctpt của 2 hidrocacbon

  Cho 6,72 lít hỗn hợp khí A gồm 2 hidrocacbon mạch hở. Chia làm 2 phần bằng nhau: _ Phần 1 dẫn đi qua dung dịch Br2 dư khối lượng dung dịch tăng a gam, lượng br2 đã phản ứng hết 32g không có khí thoát ra khỏi dung dịch. _Đốt cháy phần 2 và cho sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5, sau đó cho qua KOH...
 14. T

  Hóa 9 Tính độ tăng khối lượng của bình đựng dung dịch Brom.

  đề đâu yêu cầu tính %V đâu bạn
 15. T

  Hóa 9 Hãy xác định công thức cấu tạo X và Y

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm hai Hiđrocacbon X và Y mạch hở, cùng dãy đồng đẳng. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm vào 4,5 lít dung dịch CaOH2 0,02 M thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 3,78 g. Cho dung dịch ba(oh)2 dư vào dung dịch, thu được kết tủa lại tăng thêm tổng khối lượng kết tủa...
 16. T

  Hóa 9 Tính độ tăng khối lượng của bình đựng dung dịch Brom.

  Hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 có khối lượng 5,8 g và có thể tích 11,2 lít (ở đktc). Dẫn hỗn hợp A qua ống đựng Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí B. Cho N qua bình đựng dung dịch Br dư , thu được hỗn hợp khí X . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X rồi cho toàn bộ sản phẩm và bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư...
 17. T

  Hóa 9 công thức phân tử là

  1 Cacbua Hidro có thể cộng hợp với 1 hoặc 2 phân tử Clo khi đó tạo ra đi clo hoặc tetra clorua hiđro tương ứng có tỉ lệ khối lượng giữa tetra và đi clo hiđro cacbon là 1,568 lít. Hãy cho biết công thức phân tử Cacbua hidro đó và viết tất cả đồng phân ứng vs công thức phân tử là:
 18. T

  Hóa 9 Tìm CTHH của muối

  Cho 10 gam dd sắt clorua 25,4 % tác dụng vs dd AgNO3 dư tạo thành 7,9 gam kt. Tìm CTHH của muối
 19. T

  Hóa 9 Tính giá trị a và m

  Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dd chứa 0,2 gam H2SO4 loãng dư thu đc khí H2 và dd X.Cho từ từ dd NaOH 2 M vào dd X đc kết quả sau: Thể tích NaOH(ml) 140 240 Khối lượng kết tủa (g) 2a+1,56 a Tính giá trị a và m
 20. T

  Hóa 9 Tìm công thức 2 axit no đơn chức, đồng đẳng liên tiếp

  A là hỗn hợp gồm rượu Etylic và 2 axit hữu cơ kế tiếp nhau có dạng CnH2n+1COOH và Cn+1H2n+3COOH. Cho 1/2 hỗn hợp A tác dụng hết với Na thoát ra 3,92 lít H2 (đktc). Đốt 1/2 hỗn hợp A cháy hoàn toàn, sản phẩm cháy được hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì có 147,75g kết tủa và khối lượng bình...
Top Bottom