Kết quả tìm kiếm

 1. O

  Bảo toàn mol liên kết pi

  Mọi người cho mình hỏi trường hợp ứng dụng, phương pháp làm cùng với những lưu ý của phương pháp bảo toán mol liên kết pi. P/s: càng cụ thể càng tốt, cảm ơn mọi người:):):)
 2. O

  Sinh [Sinh 12] Kiểu gen trong LKG, HVG

  và sẵn cho m hỏi có phải LKG cho luôn số loại kiểu hình nhỏ hơn số loại kiểu hình của QLPLĐL tương ứng
 3. O

  Sinh [Sinh 12] Kiểu gen trong LKG, HVG

  MỌI NGƯỜI CHO MÌNH HỎI Ở ngô khi lai thứ ngô F1 có KG dị hợp về tất cả các cặp gen với thứ ngô khác.thu được tỉ lệ phân li KH về hai tính trạng được xét tới là: 9 thân thấp hạt vàng: 3 thân cao hạt vàng: 3 thân cao hạt trắng: 1 thân thấp hạt trắng. cho biết chiều cao cây do hai cặp gen Aa và Bb...
 4. O

  Sinh [Sinh 12] Về tương tác gen

  MỌI NGƯỜI CHO MÌNH HỎI Trong quy luật tương tác gen có ba trường hợp: 1 Tương tác bổ trợ: 9:3:3:1, 9:6:1, 9:7 2 Tương tác át chế: 12:3:1, 13:3, 9:3:4 3 Tương tác cộng gộp: 15:1 (1:4:6:4:1) thì có phải chỉ có bao nhiêu loại phân chia kiểu hình đó hay không, hay còn các loại khác nữa.
 5. O

  Sinh [Sinh 12] Kiểu gen của cá thể đem lai F1 là một trong số bao nhiêu trường hợp

  ở chỗ đó m ko hiểu cho lắm mong bạn giải thích lại
 6. O

  Sinh [Sinh 12] Kiểu gen của cá thể đem lai F1 là một trong số bao nhiêu trường hợp

  MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI Đem lai P thuần chủng khác nhau về kiểu gen thu được F1. Cho F1 tự thụ thu được F2: 27 cây quả tròn-ngọt, 9 cây quả tròn-chua, 18 cây quả bầu-ngọt, 6 cây quả bầu-chua, 3 cây quả dài-ngọt, 1 cây quả dài-chua. Biết vị quả do 1 cặp alen Dd quy định. Đem F1 giao phối với cá...
Top Bottom